Národná cena za dizajn 2019 – produktový dizajn – product design

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Vyhlásenie súťaže: 26. 2. 2019. Hodnotenie práce porotou – 2. kolo: 18. – 19. 6. 2019. Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2019. Výstava NCD 2019: 8. 10. – 1. 12. 2019. Galavečer spojený s vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien: 11. 10. 2019. Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. 
Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike. 
Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. V bratislavskej Design Factory 11. októbra odzneli názvy ocenených diel a mená ich autorov a autoriek. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na už prebiehajúcej výstave finalistov Národnej ceny za dizajn 2019 až do 1. 12. 2019.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Miloslav Melichárek
Šimon Kožička
Igor Žáček
Matej Fandl
Iva Mojžišová
Tatiana Lesajová
Lenka Damová
Zuzana Dimunová
Alojz Karpiš
Pavel Kahotský
Etela Lučová-Mitrová
Leo Čellár
Zuzana Škrinárová
Matej Slezák
Lukáš Gašparovič
Silvia Mišovič
Zuzana Kubánová
Lukáš Beliansky
Katarína Jurčišinová
Viktor Javorek
Jakub Štrpka
Alexandra Opoldusová
Viktor Tabiš
Petra Rybánska
Jana Lukčová
Matej Dubiš
Beáta Palíková
Mária Štvrtecká
Tomáš Šetaffy
Marko Horban
Julian Tupka
Ivana Krištofíková