Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi
Projekt Nanodi

Projekt Nanodi

bez fotografie
Jana Vlčková- hlavný autor
Ivana Palušová- hlavný autor
Michala Lipková- hlavný autor

Značka Nanodi sa vyvinula ako pokračovanie projektu regeneratívneho dezinfekčného systému Modulo, ktorý vznikol ako interdisciplinárny projekt na Slovenskej technickej univerzite. Moduly #1 a #3 boli v druhej etape projektu redizajnované ako samostatné zariadenia (Nanodi M1 & M3) I. Palušovou a J. Vlčkovou, ktoré založili Nanodi ako startup zameraný na dizajn. Projekt prebiehal v spolupráci s TR1MTAB a Slovak Diamond Group. V tretej etape projektu bol dizajn MVP zariadení prispôsobený sériovej produkcií. Nanodi ARIA & MAIA sú dizajnové koncepty plne zohľadňujúce existujúce hardvérové komponenty. Zariadenia využívajú porézne keramické moduly s bórom dopovaným diamantovým nano povrchom na vysokoúčinné odstránenie vírusov, odolných baktérií a mikropolutantov elektrolýzou a fotokatalýzou.

Nanodi evolved as a continuation of the Modulo regenerative disinfection system developed as an interdisciplinary project at the Slovak University of Technology. In the second stage of the project, modules #1 and #3 were redesigned as standalone devices (Nanodi M1&M3) by I. Palušová and J. Vlčková, who founded Nanodi as design driven startup. The project was carried out in collaboration with TR1MTAB and Slovak Diamond Group. In the third stage, previously developed MVPs were adapted for serial production. Nanodi ARIA & MAIA are design concepts that fully consider the existing hardware components. Devices use porous ceramic modules with boron-doped diamond nanosurface for high-efficiency removal of viruses, resistant bacteria and micropollutants by electrolysis and photocatalysis.

Výrobca:
Slovak Diamond Group
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
ôt

ôt

Lucia Suchá
Michala Lipková

pominuteľní

Lucia Suchá
Michala Lipková
Prejsť na diela