Michala Lipková

Štúdium
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, doktorandské štúdium (2010 – 2015)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Dizajn, magisterské štúdium (2004 – 2010)

Študijné pobyty
University of Southern Denmark, Faculty of Engineering, štipendijný pobyt (2007 – 2008)

Zamestnanie
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, odborná asistentka, (2015 – súčasnosť)
Flowers for Slovakia, manažérka o. z. (2013 – súčasnosť)
freelance dizajnérka (2010 – súčasnosť)

Publikácie
Remeslo pre 21. storočie, dizertačná práca (2015)
SLOW/SLOV* Myslieť doma – kreatívna ekológia a dizajn, spoluautorka publikácie (2013)
Made in CEE – Micro and Small Design Companies in the Visegrad Countries 2013-2014, spoluautorka publikácie, iniciátori projektu: Eszter Bircsák, Melinda Sipos a Samu Szemerey (2014)