ôt
ôt
ôt
ôt

ôt

Lucia Suchá- hlavný autor

Zámerom práce je metodické skúmanie autenticity v dizajne prostredníctvom prieskumu techník miestnych remesiel a materiálov – a hľadanie ich uchovania prostredníctvom aplikácie v navrhovaní.
Presahy remeselných techník do autorských materiálových vzoriek vytvárajú vzorkovník s potenciálom vytvorenia materiálového kabinetu.
Zachovanie tradičných techník je skúmané pomocou workshopu v online prostredí. Výsledkom je konštrukcia na vázu, ktorá je dotvorená recykláciou predmetu, ktorý slúžil ako forma.
Získané poznatky sú aplikované do návrhu ôt – systému drôtenej konštrukcie, do ktorej sa umiestňuje nabíjateľná LED žiarovka.
Váza aj ôt spätne odkazujú na drotárske konštrukcie, ktorých životnosť môže prežiť objekty, vďaka ktorým vznikli.

Škola:
Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Projekt Nanodi

Projekt Nanodi

Jana Vlčková
Ivana Palušová
Michala Lipková
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs

pominuteľní

Lucia Suchá
Michala Lipková
Prejsť na diela