ôt
ôt
ôt
ôt

ôt

Lucia Suchá- hlavný autor

Zámerom práce je metodické skúmanie autenticity v dizajne prostredníctvom prieskumu techník miestnych remesiel a materiálov – a hľadanie ich uchovania prostredníctvom aplikácie v navrhovaní.
Presahy remeselných techník do autorských materiálových vzoriek vytvárajú vzorkovník s potenciálom vytvorenia materiálového kabinetu.
Zachovanie tradičných techník je skúmané pomocou workshopu v online prostredí. Výsledkom je konštrukcia na vázu, ktorá je dotvorená recykláciou predmetu, ktorý slúžil ako forma.
Získané poznatky sú aplikované do návrhu ôt – systému drôtenej konštrukcie, do ktorej sa umiestňuje nabíjateľná LED žiarovka.
Váza aj ôt spätne odkazujú na drotárske konštrukcie, ktorých životnosť môže prežiť objekty, vďaka ktorým vznikli.

Škola:
Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs

pominuteľní

Lucia Suchá
Michala Lipková
Edukatívna sada LOLO

Edukatívna sada LOLO

Magdaléna Reháková
Michala Lipková
Prejsť na diela