Transtechdesign

Vydavateľstvo
Centrum vedecko-technických informácií SR, 2013

Cieľom výstavy je predstaviť projekty študentov Ústavu dizajnu FA STU, ktoré prešli od myšlienky až po prax. Jednotlivé vystavované projekty vychádzajú z rôznych typov spolupráce. Niektoré prezentujú priamu spoluprácu viacerých fakúlt STU (najmä so Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky) spolu so súkromným sektorom. Príkladom takejto spolupráce je návrh malého mestského elektromobilu v spolupráci so Strojníckou fakultou a Škoda Auto Mladá Boleslav, a.s.. Spoluprácu so súkromný sektorom predstaví aj projekt realizovaný s firmou OMS, spol. s.r.o., ktorého cieľom bola výroba rôznych typov svietidiel. Ostatné vystavované projekty ponúknu pohľad na zaujímavé, ale pritom vysoko funkčné dizajny, ktoré získali rôzne ocenenia.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Matej Dubiš
Zuzana Trizuljaková
Ján Ivan
Marián Lauko
Martin Gallo
Matúš Procháczka
Miroslav Dorotčín
Peter Chlpek
Barbora Tobolová
Zuzana Žužiová
Lucia Krchová