Designum 4/2019

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Online: Designum 4/2019

Prvý z rozhovorov rubriky Aktuálne je venovaný víťazovi Národnej ceny za dizajn 2019 – produktový dizajn – Marcelovi Holubcovi W. Pripravila ho Dana Lapšanská. Nasleduje dialóg Lindy Vikovej so Simonou Janišovou, ktoré tvoria spoločne pod značkou si.li. Do tretice sme zaradili šperkársku dvojicu Janu a Petra Machatovcov, s ktorými sa rozprávala Viera Kleinová. V rubrike Aktuálne pokračujeme príspevkom o textilnej tvorbe Evy Cisárovej-Minárikovej, ktorú pri príležitosti jej výstavy v Považskom múzeu na Budatínskom zámku sumarizuje Zdeno Hogh, ďalej rekapituláciou projektov venovaných Ľudovítovi Fullovi v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku od Zuzany Gažíkovej. De/posium je medzinárodná platforma na výmenu poznatkov o súčasnom stave umenia a dizajnu s dôrazom na materiál, procesy, udržateľnosť, sociálne kontexty a nové ekonomické modely. Predstavuje ju rozhovorom s Vlastou Kubušovou Dana Tomečková, ktorý blok uzatvára.

Slovenské múzeum dizajnu získalo bohatú akvizíciu Emila Bačíka, o jeho tvorbe píše Gabriela Ondrišáková. Časť Retrospektívne je venovaná výročiu Nežnej revolúcie. Jana Oravcová hodnotí tri výstavy, ktoré túto dejinnú udalosť pripomínajú prostredníctvom vizuálnej kultúry. V časti Teoreticky sme zaradili posledný text teoretika dizajnu Eduarda Torana, ktorý nás opustil skôr, než toto číslo stihlo vyjsť. Samo Čarnoký venoval výber písma ženám – písmarkam a tak prezentujeme nadpisové písma: Aurélie Garovej, Kristíny Jandovej, Jitky Janečkovej, Slávy Jevčinovej. Časopis obsahuje aj suveníry venované 25. výročiu Designumu a 30. výročiu Nežnej revolúcie. Navrhli ich Ester Mládenková a Jana Sanetriková, študentky Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Petra Nosáľa.

O hľadaní autentického módneho dizajnu. Rozhovor s Marcelom Holubcom W. / Dana Lapšanská
Pravidlo uzáveru. O autorskom šperku s Janou Machatovou a Petrom Machatom / Viera Kleinová
Radšej menej a poriadne. Rozhovor s Lindou Vikovou / Simona Janišová
Tkanie/a/nie Evy Cisárovej-Minárikovej / Zdeno Hogh
Fenomén Fulla a jeho inšpiračný potenciál / Zuzana Gažíková
Všetci existujeme v priestore medzi / Dana Tomečková
Emil Bačík / Gabriela Ondrišáková
Sametové víťazstvo v obrazoch / Jana Oravcová
Dizajn = navrhovanie, dobrý dizajn = nápaditosť. Ako pokryť čo najväčšiu plochu čo najtenšou doskou / Eduard Toran
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii