Editoriál 4/2019

Na konci roka zvykneme bilancovať.

Ešte pred tým, než uzavrieme rok 2019 posledným číslom Designumu, patrí sa zablahoželať laureátom Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn: Marcelovi Holubcovi W. (1. cena v kategórii Profesionálny dizajn), Šimonovi Kožičkovi, Miroslavovi Melichárkovi a Bystríkovi Míčkovi zo štúdia Werkemotion (2. cena v kategórii Profesionálny dizajn), Lenke SršňovejOndrejovi Jóbovi (3. cena v kategórii Produktový dizajn), Márii Fialkovej (Cena v kategórii Študentský dizajn), Igorovi Žáčkovi (Cena v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou), Zuzane Zmatekovej (Cena poroty) a Františkovi Burianovi (Cena za kultúrny prínos v oblasti dizajnu). Víťazovi Marcelovi Holubcovi W. sme venovali prvý z rozhovorov, ktorý pripravila Dana Lapšanská. Nasleduje šperkárska dvojica Jana a Peter Machatovci, s ktorými sa rozprávala Viera Kleinová. Do tretice sme zaradili dialóg Simony Janišovej a Lindy Vikovej, tvoria spoločne pod značkou si.li. V rubrike Aktuálne pokračujeme príspevkom o textilnej tvorbe Evy Cisárovej-Minárikovej, ktorú pri príležitosti jej výstavy v Považskom múzeu na Budatínskom zámku sumarizuje Zdeno Hogh. Rekapituláciou projektov venovaných Ľudovítovi Fullovi v Galérii Ľ. Fullu v Ružomberku od Zuzany Gažíkovej. De/posium je medzinárodná platforma na výmenu poznatkov o súčasnom stave umenia a dizajnu s dôrazom na materiál, procesy, udržateľnosť, sociálne kontexty a nové ekonomické modely. Predstavujú ju Vlasta Kubušová a Dana Tomečková v rozhovore, ktorý blok uzatvára. Slovenské múzeum dizajnu získalo bohatú akvizíciu Emila Bačíka, o jeho tvorbe píše Gabriela Ondrišáková. Časť Retrospektívne je venovaná výročiu Nežnej revolúcie. Jana Oravcová hodnotí tri výstavy, ktoré túto dejinnú udalosť pripomínajú prostredníctvo vizuálnej kultúry, predmetmi prezentovanými v reálnom a virtuálnom priestore. V časti Teoreticky sme zaradili posledný text teoretika dizajnu Eduarda Torana, ktorý nás opustil skôr, než toto číslo stihlo vyjsť. Samo Čarnoký venoval výber písma ženám – písmarkam, a tak prezentujeme nadpisové písma: Aurélie Garovej, Kristíny Jandovej, Jitky Janečkovej, Slávy Jevčinovej.

Milé čitateľky, milí čitatelia,

tento rok sa niesol v znamení výročí: oslávili sme 30. výročie Nežnej revolúcie a 25 rokov časopisu Designum. Okrem toho, že sme si ich pripomenuli aktívne – výstavou Vizuály zmeny a odborným kolokviom bývalých a súčasných editoriek, – nech vám drobné suveníry priložené do časopisu spestria vaše čítanie. Navrhli ich Ester Mládenková a Jana Sanetriková, študentky Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod pedagogickým vedením Petra Nosáľa.

V mene redakcie želáme šťastný nový rok 2020!