Designum 4/2013

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Online: Designum 4/2013

Prvý blok je zostavený z článkov o histórii a smerovaní konferencií KUPÉ, PIKTO a TYPO Berlín. V ďalšom príspevku Dizajn, tlačovina a pridané médium sa píše o časopisoch, ktoré disponovali či doteraz disponujú nejakým pridaným médiom. O tom, či je dnes možné prísť na trh s úplne novým formátom tlačeného časopisu presvedčil Peter Biľak formátom Works That Work. Grafickému dizajnu v súvislosti s vydávaním slovenských kníh sa venuje príspevok o podujatí Anasoft litera a v závere prvej tematickej časti uvádzame tri dôvody, ktoré delia ľudstvo od definitívneho prechodu na e-knihy. Ďalej sa Designum venuje výstavám Škola moderného videnia,  zlínskej Ulmský model / metóda a dizajn a napokon slow/slov* prezentovanej v našej galérii Satelit.  V rubrike História nájdete druhú časť práce o Eduardovi Toranovi o jeho pôsobení v USA a článok Moc odievania, odievanie moci, ktorý hovorí o tom, ako sa móda stala nástrojom v rukách komunistickej ideológie.  V závere časopisu nájdete pokračovanie recenzie publikácie renomovaných pedagógov dizajnu Hazel Clarkovej a Davida Brodyho Design Studies: A Reader.

Konferencia KUPÉ? / Marcel Benčík a Branislav Matis
Ilustrátor ako hráč na knižnom trhu. PIKTO 12-13 / Ľubica Pavlovičová
Ľudský dotyk prenesený displejom tabletu. TYPO Berlin 2013 / Pavel Noga
Dizajn, tlačovina a pridané médium / Pavel Noga
Rozhovor s Petrom Biľakom o časopise Works That Work / Ľubica Pavlovičová
Knižný dizajn a Anasoft litera / Katarína Baraníková
Tri dôvody, ktoré delia ľudstvo od definitívneho prechodu na e-knihu / Eva Kašáková
Škola moderného videnia / Zdeno Kolesár
Maják modernizmu. Ulmský model / metóda a dizajn / Zdeno Kolesár
slow/slov* prax, teória a výskum v súčasnom dizajne / Zuzana Šebeková
Dva životy Eduarda Torana. Život druhý ‒ New York / Zdeno Kolesár
Moc módy, móda moci / Jana Oravcová
Design Studies časť 2 / Andrea Kopernická
Správy o múzeu 12 / Maroš Schmidt
Summary / Ľubica Kachničová

Viac o dizajnéroch v publikácii