Designum 4/2013

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Prvý blok je zostavený z článkov o histórii a smerovaní konferencií KUPÉ, PIKTO a TYPO Berlín. V ďalšom príspevku Dizajn, tlačovina a pridané médium sa píše o časopisoch, ktoré disponovali či doteraz disponujú nejakým pridaným médiom. O tom, či je dnes možné prísť na trh s úplne novým formátom tlačeného časopisu presvedčil Peter Biľak formátom Works That Work. Grafickému dizajnu v súvislosti s vydávaním slovenských kníh sa venuje príspevok o podujatí Anasoft litera a v závere prvej tematickej časti uvádzame tri dôvody, ktoré delia ľudstvo od definitívneho prechodu na e-knihy. Ďalej sa Designum venuje výstavám Škola moderného videnia,  zlínskej Ulmský model / metóda a dizajn a napokon slow/slov* prezentovanej v našej galérii Satelit.  V rubrike História nájdete druhú časť práce o Eduardovi Toranovi o jeho pôsobení v USA a článok Moc odievania, odievanie moci, ktorý hovorí o tom, ako sa móda stala nástrojom v rukách komunistickej ideológie.  V závere časopisu nájdete pokračovanie recenzie publikácie renomovaných pedagógov dizajnu Hazel Clarkovej a Davida Brodyho Design Studies: A Reader.

Konferencia KUPÉ? – Marcel Benčík a Branislav Matis
Ilustrátor ako hráč na knižnom trhu – Ľubica Pavlovičová
Ľudský dotyk prenesený displejom tabletu – Pavel Noga
Dizajn, tlačovina a pridané médium – Pavel Noga
Rozhovor s Petrom Biľakom o časopise Works That Work – Ľubica Pavlovičová
Knižný dizajn a Anasoft litera – Katarína Baraníková
Tri dôvody, ktoré delia ľudstvo od definitívneho prechodu na e-knihu – Eva Kašáková
Škola moderného videnia – Zdeno Kolesár
Maják modernizmu – Zdeno Kolesár
slow/slov* – Zuzana Šebeková
Dva životy Eduarda Torana – Zdeno Kolesár
Moc odievania, odievanie moci – Jana Oravcová
Design Studies: A Reader. 2. časť – Andrea Cséfalvay Kopernická
Správy o múzeu č. 12 – Maroš Schmidt

Viac o dizajnéroch v publikácii