Designum 4/2011

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2011

Online: Designum 4/2011

Designum 4/2011 prináša témy z rôznych odborov: grafického a odevného dizajnu, keramiky, architektúry. Nájdete tu tiež zaujímavú štúdiu o aktivitách podnikateľov pri organizovaní bývania pre svojich zamestnancov. V úvode prináša Veronika Troligová profil Róberta Parša, ktorý je autorom grafickej úpravy Designumu od roku 2008. Ďalej predstavujeme odevnú návrhárku Zlaticu Hujbertovú (Zuzana Šidlíková) a keramičku Boženu Chadongovú (Mária Nepšinská), ktorá vystavovala vo VIB Satelit. O výsledkoch súťaže Cena Galérie Nova: Sklo 2011 referuje Katarína Beňová. Ján Hriešik popisuje spôsob prípravy výstavy a publikácie pri príležitosti výročia Katedry architektonickej tvorby VŠVU a Lenka Kukurová zaujímavé podujatie Velocypedia , ktoré bolo venované jednému z fenoménov súčasného mesta – bicyklu. V časti retrospektívne Eliška Mazalanová hodnotí tvorbu nábytkového dizajnéra Františka Jiráka a Katarína Bodnárová popisuje pozostalosť Viliama Weisskopfa v Archíve SNG. Zdeno Kolesár v spolupráci s anglickým kolegom Stanleyom Moodym pripravili štúdiu o firmách Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa, ktoré sa okrem podnikania koncepčne venovali aj formovaniu životných podmienok pre svojich zamestnancov. V závere čísla nájdete ešte jeden návrat k výstave 20 rokov SCD, ktoré pripravili kurátorky výstavy, nové správy o „múzeu“ dizajnu, recenziu Pavla Nogu o publikácii Vidieť/vedieť a anglický sumár.

Róbert Paršo / Veronika Troligová a redakcia
Zlatica Hujbertová – Haute Couture s príbehom / Zuzana Šidlíková
Organika a tektonika v keramike Boženy Chandogovej / Mária Nepšinská
Cena Galérie NOVA : Sklo 2011 / Katarína Beňová
50+ UNDER CONSTRUCTION / Ján Hriešik
Velocypedia / Lenka Kukurová
Nábytkový dizajnér František Jirák / Eliška Mazalanová
Viliam Weisskopf / Katarína Bodnárová
Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa / Stanley Moody, Zdeno Kolesár
Ešte k výstave / Adriena Pekárová, Mária Rišková, Katarína Hubová
Vidieť / vedieť / Pavel Noga

Viac o dizajnéroch v publikácii