Designum 4/2011

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2011

Designum 4/2011 prináša témy z rôznych odborov: grafického a odevného dizajnu, keramiky, architektúry. Nájdete tu tiež zaujímavú štúdiu o aktivitách podnikateľov pri organizovaní bývania pre svojich zamestnancov.
V úvode prináša Veronika Troligová profil Róberta Parša, ktorý je autorom grafickej úpravy Designumu od roku 2008. Ďalej predstavujeme odevnú návrhárku Zlaticu Hujbertovú (Zuzana Šidlíková) a keramičku Boženu Chadongovú (Mária Nepšinská), ktorá vystavovala vo VIB Satelit. O výsledkoch súťaže Cena Galérie Nova: Sklo 2011 referuje Katarína Beňová. Ján Hriešik popisuje spôsob prípravy výstavy a publikácie pri príležitosti výročia Katedry architektonickej tvorby VŠVU a Lenka Kukurová zaujímavé podujatie Velocypedia , ktoré bolo venované jednému z fenoménov súčasného mesta – bicyklu. V časti retrospektívne Eliška Mazalanová hodnotí tvorbu nábytkového dizajnéra Františka Jiráka a Katarína Bodnárová popisuje pozostalosť Viliama Weisskopfa v Archíve SNG. Zdeno Kolesár v spolupráci s anglickým kolegom Stanleyom Moodym pripravili štúdiu o firmách Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa, ktoré sa okrem podnikania koncepčne venovali aj formovaniu životných podmienok pre svojich zamestnancov. V závere čísla nájdete ešte jeden návrat k výstave 20 rokov SCD, ktoré pripravili kurátorky výstavy, nové správy o „múzeu“ dizajnu, recenziu Pavla Nogu o publikácii Vidieť/vedieť a anglický sumár.

Róbert Paršo – Veronika Troligová a redakcia
Zlatica Hujbertová – Haute Couture s príbehom – Zuzana Šidlíková
Organika a tektonika v keramike Boženy Chandogovej – Mária Nepšinská
Cena Galérie NOVA : Sklo 2011 – Katarína Beňová
50+ UNDER CONSTRUCTION – Ján Hriešik
Velocypedia – Lenka Kukurová
Nábytkový dizajnér František Jirák – Eliška Mazalanová
Viliam Weisskopf – Katarína Bodnárová
Cadbury, Lever, Thonet, Sandrik, Baťa – Stanley Moody, Zdeno Kolesár
Ešte k výstave – Adriena Pekárová, Mária Rišková, Katarína Hubová
Vidieť / vedieť – Pavel Noga

Viac o dizajnéroch v publikácii