Designum 3/2019

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2019

Online: Designum 3/2019

V jesennom čísle Designumu si môžete prečítať rozhovory s Lenkou Sršňovou (Zuzana Šidlíková), Martinom Bajaníkom (Barbora Krejčová) a Zuzanou Gombošovou (Darina Volochová). Časť Aktuálne uzatvára recenzia 3. ročníka viedenského Bienále umenia, dizajnu a architektúry od Roberta Kotáska. V sekcii Múzejne si pripomíname tvorbu autora nášho najznámejšieho kresleného seriálu Jožinko dieťa svojich rodičov Jozefa Babušeka. Do sekcie Retrospektívne sme zaradili reflexie dvoch výstav. Viera Kleinová hodnotí výstavu Christiana Diora v lodýnskom múzeu Victoria & Albert a Michala Lipková nás zavedie do bostonského MIT múzea na Massachusetts Institute of Technology, kde sa konala výstava Kresliť, navrhovať, myslieť – 150 rokov výučby architektúry na MIT. V časti Retrospektívne prinášame príspevok Jana Michla Čo Bauhaus dal a čo vzal. Sto rokov od vzniku najvplyvnejšej modernistickej školy. Do obsahu sme zaradili aj recenzie dvoch nových publikácií. Zdeno Kolesár píše o knihe Pavla Nogu Od designu k designu a Jana Lišková o Imago magazine od Michala Matouška.

Aj v tomto čísle sa môžete zoznámiť s novými nadpisovými písmami. Samuel Čarnoký tento raz vybral písma od autorskej dvojice Jozef Ondrík a Matej Vojtuš, ktorí tvoria pod spoločnou značkou s názvom Regular Lines.

Lenka Sršňová: Narodeninová párty / Zuzana Šidlíková
Martin Bajaník: Komunikačný dizajn pre mňa znamená spojenie obrazu a slova / Barbora Krejčová
Kokosová koža Zuzany Gombošovej / Darina Volochová
Neistá vízia budúcnosti. 3. ročník Bienále umenia, dizajnu a architektúry vo Viedni / Robert Kotásek
Jedinečný JOŽINKO BabuSchek (nielen) dieťa svojich rodičov / Silvia Kružliaková
Snívaj ďalej! Christian Dior vo Victoria & Albert Museum / Viera Kleinová
Kresliť, navrhovať, myslieť / Michala Lipková
Čo Bauhaus dal a čo vzal. Sto rokov od vzniku najvplyvnejšej modernistickej školy / Jan Michl
Prepletence grafického dizajnu / Zdeno Kolesár
Michal Matoušek: IMAGO magazine / Jana Lišková
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii