Editoriál 3/2019

Skončilo leto a my si môžeme smelo povedať, že aj napriek extrémnym horúčavám sme ho prežili veľmi aktívne. Napríklad aj prípravou obsahu tohto čísla. Srdečná vďaka patrí prispievateľkám/ľom, ktoré/rí svoje voľné chvíle strávili písaním textov do Designumu. Kolegovia v Slovenskom centre dizajnu pripravili počas leta (nielen) pre milovníkov dizajnu niekoľko podujatí: medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života, vyhodnotenie a prezentáciu Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn, výstavy Human by Design a Velvet Generation.

V jesennom čísle Designumu si môžete prečítať rozhovory s dizajnérmi, ktorých tvorba presahuje hranice ich odboru a má širší spoločenský a sociálny dosah. Lenka Sršňová, držiteľka ocenenia tohtoročnej súťaže Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn, je známa odevná dizajnérka, ktorej značka LS. s nezameniteľnou módou funguje na domácej scéne už desiaty rok. Grafický dizajnér Martin Bajaník je úspešný podnikateľ, marketér, kaviarnik, pracuje vo svojom grafickom štúdiu Pekne & Dobre, medzi klientov jeho štúdia patria prevažne lokálne gastronomické značky. Zuzana Gombošová momentálne žije v ďalekej Indii, kde už dva roky vyvíja materiál s názvom Malai, ktorý je kompostovateľný, vegánsky a jeho základ tvorí bakteriálna celulóza vytvorená z vody z hnedých kokosov. Časť Aktuálne uzatvára recenzia Roberta Kotáska Neistá vízia budúcnosti, v ktorej reflektuje 3. ročník viedenského Bienále umenia, dizajnu a architektúry kde súčasťou expozície MAK Design Lab sú aj práce slovenských dizajnérov. V sekcii Múzejne si pripomíname tvorbu autora nášho najznámejšieho kresleného seriálu Jožinko – dieťa svojich rodičov Jozefa Babušeka. Slovenské múzeum dizajnu SCD získalo od jeho dcéry darom vyše 800 kusov prác pozostávajúcich z ilustrácií a kresieb. Do sekcie Retrospektívne sme zaradili reflexie dvoch výstav. Viera Kleinová v recenzii Snívaj ďalej! hodnotí výstavu Christiana Diora v lodýnskom Múzeu Victoria & Albert a Michala Lipková nás v príspevku Kresliť, navrhovať, myslieť – 150 rokov výučby architektúry na MIT zavedie na výstavu v bostonskom MIT múzeu na Massachusetts Institute of Technology. V časti Retrospektívne prinášame esej Čo Bauhaus dal a čo vzal. Sto rokov od vzniku najvplyvnejšej modernistickej školy. Jan Michl kriticky nahliada na Bauhaus, na dôsledky vplyvu novej bauhausovskej estetiky, s ktorou súvisí predovšetkým zavrhnutie pojmu štýl a potreby štýlovej rozmanitosti. Do obsahu sme zaradili aj recenzie dvoch nových publikácií. Zdeno Kolesár píše o knihe Pavla Nogu Od designu k designu a Jana Lišková o Imago magazine od Michala Matouška. Aj v tomto čísle sa môžete zoznámiť s novými nadpisovými písmami. Samuel Čarnoký tentoraz vybral písma od autorskej dvojice Jozef Ondrík a Matej Vojtuš, ktorí tvoria pod spoločnou značkou s názvom Regular Lines.

Skip to content