Designum 3/2016

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2016

Online: Designum 3/2016

V úvode tretieho tohtoročného vydania Designumu nájdete ďalšie portréty slovenských dizajnérov: Ondreja Jóba, Vlasty Kubušovej, Michala Riabiča a Jána Šicka. Na Národnú cenu za komunikačný dizajn nadväzuje článok o brande Good Idea Slovakia, o Bienále grafického dizajnu v Brne prinášame príspevky už pravidelne, tento rok sme oslovili japonského novinára, ktorý vám ponúkne svoj názor na aktuálny ročník tohto podujatia s dlhoročnou tradíciou. V Slovenskom múzeu dizajnu pokračovali odborní pracovníci v budovaní Kabinetu ŠUR a Archívu Ivy Mojžišovej, ktoré predstavujú na našich stránkach. O histórii československého dizajnu socialistickej éry a jeho vystavovaní sa píše v článku o Retro múzeu v Chebe, americkej interiérovej tvorbe je venovaný príspevok o kresťanskej komunite Shakerov. Nielen pre teoretikov dizajnu vznikol rozhovor o možnostiach vizuálnych štúdií s Martou Filipovou a o národnom charaktere dejín dizajnu hovorí článok venovaný zbierke esejí o talianskom dizajne Made in Italy.

Editoriál / Ľubica Pavlovičová
Ondrej Jób, dizajnér písma / Zdeno Kolesár
Projekty Non finito. Vlasta Kubušová / Ľubica Pavlovičová
O dizajne pre TON s Michalom Riabičom / Jana Oravcová
Ján Šicko – hraničiar súčasnej scény / Anna Ulahelová
Je tento dizajn umením? Desať ročníkov Bienále Brno očami japonského žurnalistu / Jukihiro Masuda
Branding krajiny nie je logo, ale idea / Simona Bubánová, Andrej Krátky, Maroš Kemény
Kabinet Školy umeleckých remesiel v Slovenskom múzeu dizajnu / Klára Prešnajderová
Archív ako portrét. Archív Ivy Mojžišovej v Slovenskom múzeu dizajnu / Simona Bérešová
Retro na večné časy / Ladislav Zikmund-Lender
Zabudnutí minimalisti / Jiří Pelcl
Možnosti vizuálnych štúdií. Rozhovor s Martou Filipovou nielen o antológii / Jana Oravcová
Je to auto talianske, ruské alebo kubánske? Národné dejiny dizajnu v ére globalizácie / Andrea Cséfalvay Kopernická
Živá pamäť_digitálna budúcnosť / Mária Fulková

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle