Designum 2/2020

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Online: Designum 2/2020

Designum 2/2020 prináša profilové rozhovory, prezentácie dizajnérskych projektov, recenzie výstav a príspevky z histórie a teórie.

Mária Rojko pripravila rozhovor s dizajnérkou Martinou Figusch Rozinajovou, ktorá za svoju prácu postupne získala tri ocenenia v súťaži Národná cena za dizajn. Lenore Jurkyová sa rozprávala s dizajnérkou Lenou Rypákovou, ktorá tvorí pod pseudonymom XZOUIX a vo svojej odevnej tvorbe pristupuje s rešpektom k životnému prostrediu. Nové Výskumno-vývojové oddelenie Slovenského centra dizajnu prezentuje svoje aktivity pod značkou Inolab a v rámci cezhraničného projektu Dizajn a inovácie pripravilo viaceré projekty. Jedným z nich je softvér H.U.R.B.A.N. selector, ktorý v rozhovore s Jánom Perneckým z približuje Lucia Dubačová. Ďalším projektom Výskumno-vývojového centra Inolab je knižnica materiálov LOMA. O jej zámere a obsahu píše Maroš Schmidt.

Zuzana Zmateková spolu s Róbertom Repkom viedli rozhovor s Maarit Salolainen, ktorá je profesorkou na Aalto University v Helsinkách a pôsobí ako kreatívna riaditeľka v jednom z najväčších a najluxusnejších textilných závodov na svete, Vanelli v Turecku. Terezie Nekvindová pripravila recenziu výstavy Odvaha a risk, ktorá sa konala v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe a významnou mierou prispela k aktuálnemu záujmu o dejiny výstav. Výstava Rozum verzus cit, ktorá sa konala v Krajskej galérii výtvarného umenia v Zlíne a Galérii G18 na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu, mapovala československý dizajn v technických disciplínach v rokoch 1918 – 1992. Vo svojom príspevku sa jej venuje Vít Jakubíček. Elena Farkašová na pozadí niekoľkých dizajnérskych projektov prezentuje pojem human-centered design, ktorý v súčasnosti predstavuje jeden z prístupov v oblastiach, ako napríklad manažment, dizajn či pri riešení sociálnych problémov. Samuel Čarnoký zaradil do rubriky Písma čísla nadpisové písma, ktoré vytvorili Zuzana Wohlfahrt Senteliková, Eva Jenčuráková a Martin Fek v ateliéri Vizuálna komunikácia na Katedre dizajnu Technickej univerzity v Košiciach.

Editoriál / Mária Rišková
V 21. storočí nemáme na Slovensku digitálnu verziu školského písma. Rozhovor s Martinou Figusch Rozinajovou / Mária Rojko
Fascinuje ma, keď kolidujú dva diametrálne odlišné svety. Rozhovor so XZOUIX / Lenore Jurkyová
Nový softvér H.U.R.B.A.N. selector rozširuje možnosti tvorby dizajnu / Lucia Dubačová
Od exkluzivity po devalváciu– materiál ako dôležitá súčasť tvorby dizajnu / Maroš Schmidt
Chcem, aby sa látkam vrátila ich hodnota. Rozhovor s Maarit Salolainen / Zuzana Zmateková, spolupráca Róbert Repka
Výstava o výstavách. Dizajn v pražskom Umeleckopriemyselnom múzeu v rokoch 1918 – 1990 / Terezie Nekvindová
Rozum verzus cit. Zlínsky priemyselný dizajn 1918 – 1958 / Vít Jakubíček
Human-centered design – stále aktuálny rámec v dizajne / Elena Farkašová
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle