Designum 2/2013

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2013

Online: Designum 2/2013

Druhé číslo tohtoročného Designumu vychádza pri príležitosti Národnej ceny za dizajn 2013. Prečítate si v ňom hodnotiace slová porotcov (Pavel Masopust, Tibor Uhrín, Lenka Žižková, Bibiána Laluhová) a text Zdena Kolesára, ktorý z hľadiska účasti dizajnérov a podnikov v NCD popisuje situáciu v slovenskom produktovom dizajne. Mária Rišková zdôvodňuje rozhodnutie poroty neudeliť najvyššie ocenenie v kategórii komunikačného dizajnu ako aj poučenie vyplývajúce z tejto situácie. Časopis sa detailne venuje oceneným prácam vo všetkých kategóriách. Okrem témy NCD sme do Designumu 2/2013 zaradili aj článok Martiny Lehmannovej o československých dizajnéroch Zdeňkovi Plesníkovi a Miroslavovi Navrátilovi, o diele osobností, ktoré ovplyvnili vývoj dizajnu aj na Slovensku. Eliška Mazalanová napísala príspevok o výstave Múzeum dizajnu, prosím vo VIB Satelit a na záver vydania už 10. časť seriálu o aktivitách budúceho Múzea dizajnu.

Úvod Designum 2/2013
Zvláštna cena ministra kultúry SR / Ľubomír Longauer
Zvláštna cena ministra hospodárstva SR / Jana Oravcová
O súťaži. Kedy má dizajn zmysel a kedy funguje / Pavel Masopust
Slová porotcov. / Tibor Uhrín, Lenka Žižková, Bibiana Laluhová
NCD 2013 v kategórii produktový dizajn. Dana Kleinert. The Era – Spirit of Knitwear
Cena za dizajn 2013. Rastislav Turek / Peter Mesiarik. Stomatologická súprava s kreslom VIZIO
Cena za dizajn 2013. Martin Struss. Aquadelícia IX
Cena za dizajn 2013. Ondrej Eliáš. Cvoky–zvieratá
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský produktový dizajn. Kristína Kollárovicsová. A buď svetlo
O krôčik ďalej
/ Zdeno Kolesár
NCD 2013 v kategórii komunikačný dizajn / Mária Rišková
Cena poroty. Juraj Blaško. Správny dizajn
Cena za dizajn 2013. Branislav Matis / Matúš Lelovský (spolupráca Boris Belan). Signály z neznáma. Český komiks 1922 – 2012
Cena za dizajn 2013. Eva Péč Brezinová. Typografia, text a kniha
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v kategórii študentský komunikačný dizajn. Martina Rozinajová. Nové učebnice
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil. Osobnosti československej architektúry a dizajnu v Jurkovičovej vile
/ Martina Lehmannová
Múzeum dizajnu, prosím / Eliška Mazalanová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle