bez fotografie

Martina Lehmannová

Autor

Česká múzejná pracovníčka, výkonná riaditeľka Českého výboru ICOM. Magisterské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (obory dejiny umenia a histórie). Wikipedia