Designum 2/2011

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2011

Online: Designum 2/2011

Katarína Hubová

Po vzniku SCD sa sformulovali základné činnosti jeho pôsobenia ako informačného centra v rezorte kultúry, Slovensko sa zapojilo do medzinárodných dizajnérskych štruktúr. Začal sa vydávať časopis Designum a organizovať súťaž Národná cena za dizajn. Obdobie 1998 – 2003 charakterizuje stagnácia inštitúcie. Veľmi negatívny dopad, nielen na časopis Designum, ale aj na činnosť SCD, malo prerušenie jeho pravidelného vydávania, takisto sa nerealizovali mnohé plánované aktivity. SCD sa začalo zúčastňovať medzinárodných súťažných prehliadok BIO Ľubľana a Bienále dizajnu v Saint-Étienne. V období 2004 – 2011 neštandardné podmienky určili náročné tempo práce (snahy o zrušenie inštitúcie v roku 2005). Začal znovu vychádzať časopis Designum, zmenil sa štatút súťaže NCD (2005), SCD  každoročne organizovalo výstavu Fórum dizajnu, pribudol výstavný a informačný priestor SCD Satelit. SCD naďalej usilovalo o vznik zbierkovej inštitúcie pre dizajn.

Dvadsať rokov SCD je aj o ľuďoch / Katarína Hubová
Prvé roky Slovenského centra dizajnu – Zdenka Burianová / Ľubica Pavlovičová
Hľadá sa autor prvého loga! / Maroš Schmidt
Nové o logu / Mária Rišková
Sto percent navyše / Mária Rišková
Anketa / redakcia
Od designu k dizajnu rozhovor s Adrienou Pekárovou / Ľubica Pavlovičová
Rozhovory s redaktorkami / Silvia Klimáčková
Niečo na čítanie / Zuzana Šidlíková
SATELIT – výstavný a informačný bod Slovenského centra dizajnu / Silvia Klimáčková
O súťažiach Dobrý design, Cena za dizajn v SR a Národnej cene za dizajn / Ľubica Pavlovičová
Infobanka SCD / Anna Faklová
Knižnica Slovenského centra dizajnu / Martin Longa
Viete? / redakcia

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle