Anna Faklová

Autor

Vedúca Oddelenia dokumentácie a informačných služieb SCD.

Foto: Adam Šakový

Publikácie

Designum 2/2011

Designum 2/2011

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content