Anna Faklová

Autor

Vedúca Oddelenia dokumentácie a informačných služieb SCD.

Foto: Adam Šakový