Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Výstava
25. januára 2012 – 4. marca 2012

Medzinárodná prehliadka najlepších študentských semestrálnych a záverečných prác z oblasti dizajnu nábytku a interiéru sa organizuje každoročne striedavo v Brne a vo Zvolene. Posudzované sú vždy školské projekty, ktoré vznikli v priebehu uplynulého akademického roka. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni. Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene. Cena profesora Jindřicha Halabalu sa v uplynulých rokoch formovala ako československá súťaž s počiatočnou účasťou študentov dvoch univerzitných pracovísk, ktoré iniciovali v roku 2004 jej zrod: Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárskej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene a Ústavu nábytku, dizajnu a bývania, Lesníckej a drevárskej fakulty, Mendelovej univerzity v Brne. Posledné ročníky priniesli rozšírenie okruhu prispievajúcich škôl i nárast počtu súťažiacich. V roku 2011 vzrástol počet súťažných návrhov až na 95 a počet zúčastnených škôl na osem – štyri zo Slovenska a štyri z Českej republiky: Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mendelova univerzita v Brne, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe a Vysoké učení technické v Brne.

Kurátor: Elena Farkašová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Adam Florian

Rastislav Kyslý

Viktor Uhlík

Patrik Laššák

Zuzana Marcineková

Ján Račko

Martin Žabka

Jana Nováková

Eva Moravčíková

Dalibor Marek

Emil Krkoš

Darina Tutková

Angelika Aková

Radúz Piljan

Zuzana Šišovská

Jana Kučerová

Martin Novodomec

Peter Hodbod

Michaela Šťastná

Lenka Nečasová

Michal Seman

Lucia Fiľová

Vojtěch Moškoř

Barbora Luptáková

Ďalšie osobnosti dizajnu