Cena profesora Jindřicha Halabalu

Cena profesora Jindřicha Halabalu

Výstava
25. januára 2012 – 4. marca 2012

Termín: 25. 1. 2012 – 4. 3. 2012,
vernisáž – 25. 1. 2012 (streda) o 18,00 hod.,
miesto konania – SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Dobrovičova 3, Bratislava,
kurátor – Mgr. Elena Farkašová,
vystavujúci: Bc. Adam Florian, Rastislav Kyslý, Viktor Uhlík, Patrik Laššák, Zuzana Marcineková, Ján Račko, Bc. Martin Žabka, Mgr. art. Jana Nováková, Bc. Eva Moravčíková, Mgr. art. Dalibor Marek, Mgr. art. Emil Krkoš, Mgr. art. Darina Tutková, Angelika Aková, Bc. Radúz Piljan, Mgr. art. Zuzana Šišovská, Bc. Jana Kučerová, Martin Novodomec, Mgr. art. Peter Hodbod, Michaela Šťastná, Bc. Lenka Nečasová, Bc. Michal Seman, Bc. Lucia Fiľová, Bc. Vojtěch Moškoř, Bc. Barbora Luptáková, Bc. Ján Kratochvíl.

Slovenské centrum dizajnu a Technická univerzita vo Zvolene predstavujú vo výstavno-informačnom bode Satelit to najlepšie zo 7. ročníka medzinárodnej súťaže Cena profesora Jindřicha Halabalu.

Medzinárodná prehliadka najlepších študentských semestrálnych a záverečných prác z oblasti dizajnu nábytku a interiéru sa organizuje každoročne striedavo v Brne a vo Zvolene. Posudzované sú vždy školské projekty, ktoré vznikli v priebehu uplynulého akademického roka. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni.

Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene.

Cena profesora Jindřicha Halabalu sa v uplynulých rokoch formovala ako československá súťaž s počiatočnou účasťou študentov dvoch univerzitných pracovísk, ktoré iniciovali v roku 2004 jej zrod: Katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárskej fakulty, Technickej univerzity vo Zvolene a Ústavu nábytku, dizajnu a bývania, Lesníckej a drevárskej fakulty, Mendelovej univerzity v Brne. Posledné ročníky priniesli rozšírenie okruhu prispievajúcich škôl i nárast počtu súťažiacich. V roku 2011 vzrástol počet súťažných návrhov až na 95 a počet zúčastnených škôl na osem – štyri zo Slovenska a štyri z Českej republiky: Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Mendelova univerzita v Brne, Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe a Vysoké učení technické v Brne.

Hodnotiaca porota v zložení dr. Andrzej Sobaś (Akadémia výtvarných umení v Katowiciach – predseda poroty), Mgr. Katarína Hubová (Slovenské centrum dizajnu, Bratislava), doc. Ing.arch. Ludvika Kanická, CSc. (Mendelova univerzita, Brno), prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen PhD. (Slovenská technická univerzita, Bratislava), prof. Ing. Štefan Schneider, PhD. (Technická univerzita, Zvolen), prof. akad. mal. Stanislav Stankoci (Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava), prof. Ing. Juraj Veselovský, PhD. (Technická univerzita, Zvolen) sa stretla 9. novembra 2011 vo Zvolene a posúdila študentské projekty, ktoré vznikli v akademickom roku 2010/2011.

Výsledky súťaže
1. kategória:
Nábytkový dizajn (semestrálne práce) – prihlásených 42 súťažných návrhov. Cena: Bc. Jana Kučerová, Modulový vešiakový systém, pedagóg: doc. Ing. Veronika Kotrádyová, PhD., FA STU v Bratislave. Porota udelila cenu za maximálny efekt s využitím minimalistických výrazových prostriedkov a vhodne zvolených materiálov. Výhodou konceptu je flexibilita a estetická variabilita (hodnotenie poroty). Uznanie: Bc. Radúz Piljan, SITandGO / exteriérové sedenie, pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD., TU vo Zvolene. Uznanie za prístup, ktorý zohľadňuje špecifické problémy seniorov (hodnotenie poroty).
2. kategória:
Interiérový dizajn (semestrálne práce mimo; štatút súťaže) – prihlásených 23 súťažných návrhov.
Cena: Bc. Jan Kratochvíl, Návrh sauny – Počiatok “The ORIGINal“, pedagóg: Ing. arch Boris Hála, Mendelova univerzita v Brne. Výnimočný projekt z hľadiska komplexného prístupu k tvorbe priestoru, vo využívaní prírodných živlov a materiálu (hodnotenie poroty). Uznanie: Michaela Šťastná, Interiér rodinného domu v Červených Pečkách, pedagóg: prof.akad.arch. Jiří Pelcl, VŠUP v Prahe. Uznanie za komplexné priestorové riešenie domu vrátane detailov interiéru v jednom materiáli (hodnotenie poroty).
3. kategória:
Nábytkový dizajn (záverečné práce štúdia 1. a 2. stupňa; mimo štatút súťaže ) – prihlásených 14 súťažných návrhov. Cena: Mgr.Art. Zuzana Šišovská, Kolekcia interiérových relaxačných prvkov, VŠVU v Bratislave, pedagóg: M.A. Mária Fulková. Porota udelila cenu za komplexný koncept statických a dynamických textilných interiérových prvkov doplnených navyše aj riešením obalov k navrhnutým produktom (hodnotenie poroty). Uznanie: Jana Nováková, STENCILs – nočné a príručné stolíky, pedagóg: doc. Tibor Uhrín, TU v Košiciach. Uznanie bolo získané za hravé interiérové zariaďovacie prvky s jednoduchou funkciou a s využitím inovatívnej technológie (hodnotenie poroty).
4. kategória:
Interiérový dizajn (záverečné práce štúdia 1. a 2. stupňa; mimo štatút súťaže) – prihlásených 16 súťažných návrhov. Cena: Bc. Vojtěch Moškoř, Rekonštrukcia historicko-priemyselného objektu za účelom bývania a podnikania – šachta Špitaler. Pedagóg: Ing. Zuzana Tončíková, TU vo Zvolene. Ocenenie za inovatívny prístup k prezentácii kultúrneho dedičstva (hodnotenie poroty).  Uznanie: Bc. Barbora Luptáková, Pivovar s reštauráciou Piešťany, pedagóg: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., FA STU v Bratislave. Uznanie za vizuálne odkrývanie procesu vo výrobnom prostredí historického objektu (hodnotenie poroty).

Súťažné návrhy po prvý raz hodnotili aj zástupcovia firiem z praxe
Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene reagovala pri organizácii Ceny profesora Halabalu 2011 na podnety, ktoré vzišli z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Zamerala sa na požiadavku posilniť komunikáciu študentov s odbornou praxou, čo by v budúcnosti mohlo priniesť aj ich jednoduchšie uplatnenie po ukončení vysokoškolského štúdia. K účasti na hodnotení vyzvala po prvý raz v histórii súťaže okrem oficiálnej poroty aj zástupcov  renomovaných firiem z praxe s cieľom predstaviť im študentské nápady.  Vytvoril sa tak priestor pre diskusiu o projektoch so subjektmi, ktoré majú v ideálnom prípade silu uviesť vhodný projekt do sériovej výroby. Pre niektoré zo súťažných projektov priniesla účasť firiem na hodnotení reálnu nádej, že nápad by sa mohol  dočkať realizácie.

Špeciálne ocenenia od výrobcov získali:
Bc. Bohuš Konuš, Hojdacie kreslo String, pedagóg: doc. akad.soch. Peter Paliatka, FA STU v Bratislave – ocenenie od spoločnosti Brik a.s., Kremnica
Lukáš Konečný, Exteriérový prvok Kayak Dock, pedagóg: Doc.Mgr.art Marián Ihring, ArtD., TU vo Zvolene – ocenenie od CREATEC s.r.o., Zvolenská Slatina
Bc. Libor Čerňan, Kuchyňa pre mladých – kuchynský monoblok, pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD., TU vo Zvolene – ocenenie udelila spoločnosť DECODOM, spol. s.r.o., Topoľčany
Dana Nováková, Kitchen, pedagóg: akad. soch. René Baďura, TU vo Zvolene – ocenenie od DECODOM, spol. s.r.o., Topoľčany
Adam Florian, Stolovanie, pedagóg: Ing. Iveta Melicherčíková, TU vo Zvolene – ocenenie  firmy DoMo – GLASS s.r.o.
Bc. Lucia Fiľová, Kníhkupectvo Starý Mlyn Podunajské Biskupice, pedagóg: doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD., FA STU v Bratislave – ocenenie  firmy DoMo – GLASS s.r.o.
Bc. Vojtěch Moškoř, Rekonštrukcia historicko-priemyselného objektu za účelom bývania a  podnikania – šachta Špitaler. Pedagóg: Ing. Zuzana Tončíková, TU vo Zvolene – ocenenie od DREMONT, spol. s.r.o., Badín
Bc. Jana Kučerová, Modulový vešiakový systém, pedagóg: doc. Ing. Veronika Kotrádyová, Ph.D., FA STU v Bratislave – ocenenie od JAVORINA v.d., Spišská Belá
Martin Novodomec, Hanger Elevan, pedagóg: Ing. Iveta Melicherčíková, TU vo Zvolene – ocenenie od spoločnosti TON a.s., Bystřice pod Hostýnem
Bc. Jana Kučerová, Modulový vešiakový systém, pedagóg: doc. Ing. Veronika Kotrádyová, Ph.D., FA STU v Bratislave – ocenenie od firmy TRENDWOOD – TWD, s.r.o., Banská Bystrica
Adam Florian, Parkové sedenie, pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD., TU vo Zvolene – ocenenie  firmy TRENDWOOD – TWD, s.r.o., Banská Bystrica
Ing.arch.Martin Remiš, Študentská knižnica pri internátoch v Bratislave a iCube – interaktívny box, pedagóg: Ing. arch. Silvia Kránerová, PhD., FA STU v Bratislave – ocenenie spoločnosti VITAL a.s., Žilina

%%%IncludeURL#gallery/index.php?gallery=cena-profesora-jindricha-halabalu-2012-25-1-2012-4-3-2012%%%

Kurátor: Elena Farkašová