Cena profesora Halabalu

Cena profesora Halabalu

Výstava
6. februára 2014 – 15. marca 2014

Súťaž vznikla ako pocta celoživotnému dielu profesora Jindřicha Halabalu (1903 – 1978), ktorý v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale vo svojej dobe aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho školstva. Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene.

Cena profesora Jindřicha Halabalu je medzinárodnou prehliadkou študentských semestrálnych a záverečných prác. Organizuje sa každoročne, striedavo v Brne a vo Zvolene. Hlavnou myšlienkou podujatia je podporiť vzostup kvality študentských prác a vytvoriť priestor pre konfrontáciu tvorivých názorov na medzinárodnej úrovni. Výstava prezentuje výber najlepších prác zo štyroch súťažných kategórií, zameraných na dizajn nábytku a interiéru a z kategórie NEnábytok. Deviateho ročníka sa po prvý raz zúčastnili okrem slovenských a českých študentov aj súťažiaci z Poľska, Maďarska a Belgicka. O udelení hlavných cien a uznaní rozhodla jedenásťčlenná medzinárodná porota, ktorá posudzovala celkovo 114 prác z trinástich vysokých škôl z piatich európskych krajín. Okrem poroty hodnotili práce aj prizvaní zástupcovia výrobných firiem z praxe.

Kurátor: Elena Farkašová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Marek Ceglédy

Koncepcia výstavy a spolupráca

Anton Stolár

Koncepcia výstavy a spolupráca
Ďalšie osobnosti dizajnu