Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Jozef Havlík

V Uherskom Hradišti študoval v rokoch 1952 - 1956 na Strednej umeleckopriemyselnej škole (SUPŠ) odbor užitá a dekoratívna maľba v architektúre a propagácii. Tu sa spoznal aj s priemyselným výtvarníkom Zdeňkom Kovářom (1917, Vsetín - 2004, Zlín), ktorý na SUŠP viedol ateliér tvarovania strojov a nástrojov. V roku 1959 Kovář založil a viedol detašovaný ateliér tvarovania strojov VŠUP v Gottwaldove. Havlík nastúpil do Premy Stará Turá hneď po maturite, v roku 1956. Okrem tvarových riešení prístrojov sa v podniku zaoberal aj úžitkovou grafikou a propagáciou. Okrem horských sĺnk navrhoval spolu s R. Vajdákom ožarovače Javorina II a Infraterpap (1973), viactokový mikrobežný dvojrozsahový vodomer VM 3-5 (1975), s R. Vajdákom a R. Šuterom dentálnu súpravu (1977), membránový plynomer G4 (1987), odsávač telesných tekutín a infražiarič. Za mnohé návrhy dostal významné ocenenia. Maroš Schmidt

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív