Mária Račeková

Zameranie
sklárska výtvarníčka

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo v roku 2008. Profesionálnu dráhu začala na poste internej dizajnérky a grafičky v sklárni Rona v Lednických Rovniach. Tu striedavo pôsobila ako interný a externý dizajnér do roku 2022. Jej zameraním je hlavne dekor, ale aj tvorba dizajnu ručnej a strojovej výroby. V súčasnosti sa venuje budovaniu svojej značky Marika Raček a pracuje ako freelancer.

Svoje práce vystavovala na kolektívnych výstavách už od rokov štúdia, prvú samostatnú výstavu usporiadala v roku 2009, keď sa stala finalistkou ocenenia galérie Nova, zameranou na prezentáciu slovenských sklárskych umelcov. Svoje veci predstavila na samostatných aj kolektívnych výstavách (Slovensko, Rakúsko, Libanon..) a aj na sklárskych sympóziách v Novom Bore a v Lednických Rovniach.