Mária Račeková

Zameranie
sklárska výtvarníčka

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo v roku 2008. Profesionálnu dráhu začala na poste internej dizajnérky a grafičky v sklárni Rona v Lednických Rovniach (do roku 2012). Po roku v slobodnom povolaní sa stala externou dizajnérkou Rony a od roku 2017 pôsobí opäť ako interná dizajnérka sklárne Rona so zameraním na dekor.

Jej práce sa vystavovali na kolektívnych výstavách už od rokov štúdia, prvú samostatnú výstavu usporiadala v roku 2009, keď sa stala finalistkou ocenenia galérie Nova, zameranou na prezentáciu slovenských sklárskych umelcov. V galérii predstavila aj ďalšie svoje samostatné projekty voľnej tvorby – výstavy to be… (2011) a For nany (2015).

Vo svojej voľnej tvorbe, ale aj dizajnérskej práci sa inšpiruje dekorom ako istým nadčasovým základom, ktorý nesie stopy času a kultúry a aktualizuje ho v nových technológiách. Experimentuje s tradičnými technikami dekorovania, ktoré sa v Rone používali od jej vzniku a navrhuje riešenia v súzvuku so súčasným dizajnom.

Adriena Pekárová

Diela v zbierkach múzea dizajnu

Prejsť na diela