František Burian

Zameranie
dizajnér

Na Strednej priemyselnej škole v Brne študoval od roku 1964 odbor plastika a keramika. V rokoch 1968 – 1974 absolvoval Vysokú školu uměleckoprůmyslovú v Prahe, ateliér tvarování strojů a nástrojů Gottwaldov (Zlín) u prof. Zdeňka Kovářa. Po štúdiách pracoval ako dizajnér pre CHEPOS Brno, GR Strojsmalt Bratislava, pôsobil v IPD Bratislava a externe spolupracoval s množstvom priemyselných podnikov, napríklad ZŤS Martin, Lodenice Komárno, VÚZ Bratislava a.i. Od roku 1988 pôsobí ako vedúci pedagóg ateliéru Produkt design (dnes Art design) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Medzi rokmi 1999 – 2011 viedol ateliér Design II. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové na katedre dizajnu v Zlíne. Od konca 80. rokov sa vo svojej tvorbe pohybuje na hranici dizajnu a voľného umenia s presahmi do konceptuálneho dizajnu. Akcentuje komunikačnú a emocionálnu funkciu, ironicky poukazuje na negatívny dopad kultu spotreby a na jeho sociálno-ekologické dôsledky. Je zástancom kritického dizajnu. V roku 2019 získal Národnú cenu za dizajn za kultúrny prínos v oblasti dizajnu
Maroš Schmidt

Pozrite si video o autorovi – NCD 2019

Fotografia: Archív Františka Buriana

NCD diela

Druhá šanca - alternatívne materiály v dizajne

Druhá šanca – alternatívne materiály v dizajne

Nikoleta Šošová
František Burian
Prejsť na diela

Súvisiace publikácie

Prejsť na publikácie