Ondrej Gavalda

SK

Grafický dizajnér Ondrej Gavalda absolvoval v rokoch 1998 – 2002 Strednú priemyselnú školu grafickú v Bratislave odbor grafika tlačovín. Následne študoval dva roky na Fakulte architektúry STU odbor Dizajn, potom na VŠVU v Bratislave odbor grafický dizajn pod vedením prof. Stanislava Stankociho. Štúdium ukončil získaním magisterského titulu v roku 2009. Počas štúdia absolvoval stáž na Fachhochschule Dortmund v Nemecku. Po skončení štúdia začal pôsobiť ako odborný asistent na Katedre grafického dizajnu (dnes Katedra vizuálnej komunikácie), kde pôsobí až dodnes. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít a dizajnu kníh. Okrajovo sa venuje aj experimentálnej typografii a modulárnym písmam. Od roku 2012 do 2017 pracoval aj v grafickom štúdiu KAT. Za svoju bakalársku prácu získal Cenu ministra školstva v súťaži Národná cena za dizajn 2007. Za písmový systém Face to Face získal Cenu rektora Vysokej školy výtvarných umení v roku 2009. Za vizuálnu identitu Trienále plagátu Trnava 2009 získal Národnú cenu za dizajn v kategórii komunikačný dizajn v roku 2011 a v roku 2018 Národnú cenu za dizajn v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou za sériu grafík a máp technických pamiatok pre Čierne diery.

https://gavalda.sk/

Viac o ncd