Designum 5/2012

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2012

Online: Designum 5/2012

Designum 5/2012 je zamerané na módu a textil. V úvode vedúce troch ateliérov na Katedre textilnej tvorby na VŠVU charakterizujú pedagogické vízie a možnosti uplatnenia ich absolventov,  rozhovor s Annou Bohatovou približuje štúdium textilu na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave. V nasledujúcich blokoch sú príspevky o priemyselných podnikoch Audov, Ozeta Neo a Zekon, Makyta, alebo mladšej značke Justplay. Nový pohľad na prácu v dizajnérskej pozícii v zahraničí prinášajú Petra Langerová a Juraj Straka. Kreatívne prostredie Antverp popisuje Mária Štraneková. Úvaha Premeny na slovenskej módnej scéne veľmi vhodne zhrnie niekoľko významných fenoménov módnej branže na Slovensku v posledných rokoch. O činnosti a budúcich aktivitách Slovak Fashion Councilu hovorí Dana Kleinert. Na záver nechýbajú texty o histórii: Pánska móda a Slovensko, a ak sa chystáte na cesty, nevynechajte ani podrobný prehľad najvýznamnejších múzeí módy v Európe. Hlavnou editorkou čísla je Zuzana Šidlíková.

Editoriál / Zuzana Šidlíková
Tri z troch – Katedra textilnej tvorby VŠVU / Jana Švantnerová
Práca s textilom na ŠÚV Josefa Vydru / Ľubica Pavlovičová
Premeny na slovenskej módnej scéne / Dana Lapšanská
Slovak Fashion Council – ako ďalej / Zuzana Šidlíková
Mladý odevný dizajn na Slovensku / redakcia
MERINA – AUDOV / Zuzana Šebeková
Justplay: Jana Bačinská / Zuzana Šidlíková
Ozeta Neo a Zekon: pánska konfekcia na Slovensku / Mária Gmitrová
MAKYTA – spolupráca s Borisom Hanečkom / Zuzana Šidlíková
Nová krv: absolventi Ateliéru odevného dizajnu VŠVU / redakcia
Petra Langerová: dizajn, to sú čísla / Zuzana Šidlíková
Juraj Straka – úspešný slovenský textilný dizajnér / Erika Trnková
Antverpské výzvy / Mária Štraneková
Pánska móda a Slovensko / Miroslava Ferklová
Najvýznamnejšie múzeá módy v Európe / Eva Hasalová
EKO-textil / Zuzana Šidlíková
Stredné odborné školy textilné / Žaneta Páleniková
INFOBOX
SUMMARY / Ľubica Kachničová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Makyta Púchov
Juraj Straka
Články v čísle