Tiberghien – Merina Trenčín

Francúzski podnikatelia Paul a Jean Tiberghienovci pochádzali zo severného Francúzska, kde vlastnili niekoľko textilných tovární. Roku 1907 založili v Trenčíne firmu Tiberghien a synovia. Firma otvorila v roku 1910 vlastnú pradiareň ale materiál na výrobu sa naďalej dovážal. Látky sa tkali podľa francúzskych návrhov a tamojších technických predpisov. V rokoch prvej svetovej vojny bola výroba pozastavená, priestory fabriky slúžili ako vojenská nemocnica a dôstojnícka škola. Roku 1918 sa postupne začala prevádzka obnovovať.

V histórii firmy bol dôležitý rok 1922, keď vznikla vlastná dizajnérska dielňa, „dessinatúra“, čo umožnilo navrhovanie vlastných vzorov. Prvým vedúcim dielne bol Ignác Leitman, medzi prvých „dessinatérov“ patrili František Klauda a Erhart Alscher. Na začiatku 30. rokov mal závod priestory na spriadanie vlny, bielenie, úpravu česanej priadze, tkáčovňu, farbiareň. Už v 20. rokoch závodná elektráreň zásobovala energiou celý Trenčín.

V máji 1945 je na firmu Tiberghien a synovia uvalená dočasná správa, v januári 1946 je firma znárodnená a zaradená pod národný podnik Slovena a v júli 1949 vznikol národný podnik s názvom Merina. V tom istom roku boli k Merine pričlenené závody v Brezovej pod Bradlom, Nitrianskom Pravne, Nitrianskom Rudne, Novom Meste nad Váhom a Topoľčanoch. K 1. júnu 1989 národný podnik zanikol a Merina začala pôsobiť ako štátny podnik. Privatizácia Meriny, a. s., bola ukončená v roku 1993. Merina sa v roku 2004 umiestnila v rebríčku ako najväčší textilný podnik na Slovensku s najvyššou tržbou. Tá však v nasledujúcich rokoch klesla a začiatkom roka 2009 firma ohlásila ukončenie výroby.

Zuzana Šidlíková

Súvisiace publikácie

Designum 5/2012. Grafická úprava, zalomenie Martin Mistrík

Designum 5/2012

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie
Skip to content