Designum 5/2009

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2009

Online: Designum 5/2009

Zdeno Kolesár: Pokúsil som sa načrtnúť obrysy vývoja dizajnu u nás / Jana Oravcová
Lenka Sršňová: Cesta za hranice… / Zuzana Šidlíková
Klimax! / Palo Bálik
V Haagu / Palo Bálik
RE: (Recyklovať, Reparovať, Rešpektovať) / Zuzana Duchová
Biznis, alebo finančne náročné hobby? / Naďa Kančevová
Meniace sa spôsoby čítania vyžadujú neustály vývoj nových písiem / Pavel Noga
Logo Banská Bystrica / redakcia
Ladislav Csáder, časť 1. / Ľubomír Longauer
Keramika zo Sévres / Ľubica Chriašteľová, Ivan Jančár
Príbeh dvoch kolies alebo Zo života starých bicyklov / Ľubica Pavlovičová
Motion grafika a jej prepojenie na vizuálnu komunikáciu / Andrej Kolenčík
Začnite s ochranou svojich dizajnov pred napodobňovaním, kopírovaním alebo porušovaním / Zdena Hajnalová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Ladislav Csáder
Zdeno Kolesár
Články v čísle