Naďa Kančevová

Autor

Naďa Kančevová je historička a kritička umenia. V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka v Centre výskumu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a ako manažérka a kurátorka bratislavskej galérie NOVA.

Publikácie

Obálka Designum 2/2018

Designum 2/2018

Slovenské centrum dizajnu

Designum 3/2010

Slovenské centrum dizajnu

Designum 5/2009

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2008

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie