Designum 1/2012

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2012

Online: Designum 1/2012

V úvodnej časti Designum 1/2012 predstavuje nové publikácie o dizajne: prináša recenziu Zdena Kolesára na knihu Úžitková grafika na Slovensku, rozhovor Evy Hasalovej s autorkou publikácie Móda na Slovensku v medzivojnovom období, názor Pavla Nogu na Čiernu skrinku Marcela Benčíka a Dekády slovenského skla zhodnotí Ľubica Pavlovičová. Designum referuje o projektoch Visible Data – viditeľné financovanie kultúry a Graduation Projects, zároveň predstavuje novú predajňu dizajnu v KC Dunaj a galériu dizajnu Art Design Project, a vybrané študentské práce zo zimného prieskumu na VŠVU. Do rubriky venovanej histórii prispeli Iva Mojžišová a Maroš Schmidt a v závere sú nové informácie vo veci „múzea dizajnu“.

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Zdeno Kolesár
Móda na Slovensku v medzivojnovom období (1918 – 1939) / Eva Hasalová
Čierna skrinka / Pavel Noga
Dekády slovenského skla / Ľubica Pavlovičová
Viditeľne o financovaní kultúry – Visible Data / Ľubica Pavlovičová, Open Design Studio
Graduation Projects / redakcia
Ďalšia lastovička v propagácii a predaji: slávica dizajn / Zuzana Šidlíková
Art Design Project / Viera Kleinová
Zimný prieskum na VŠVU v Bratislave / redakcia
Škola ako stredobod myslenia a tvorby, časť IX. / Iva Mojžišová
Súboj dizajnov ´60 / Maroš Schmidt
Správy o „múzeu“ 4. časť / Mária Rišková
Zbieranie mám zo všetkého najradšej… / Maroš Schmidt
Hurbanove kasárne – historické a urbanistické súvislosti / Zoja Droppová

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle