Ospravedlnenie za chybne uvedenú predajnú cenu v časopise Designum 1/2023

Milý/á čitateľ/ka,

v mene redakcie Designum sa Vám ospravedlňujeme za chybne uvedenú cenu (3,50 EUR) na obálke a v tiráži časopisu DESIGNUM 1/2023, ISSN: 1335-034X. Správna cena podľa aktuálne platného cenníka je 4,50 EUR s DPH. Cena je uvedená aj na našej oficiálnej webovej stránke www.scd.sk.

Ďakujeme Vám za Vašu čitateľskú priazeň a finančnú podporu.

Mgr. Jana Oravcová
vedúca redaktorka časopisu Designum


Mgr. Jana Oravcová, PhD.
editor-in-chief, Designum
+421 (0) 2 204 77 319
+421 918 110 256
jana.oravcova@scd.sk

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava
Slovensko
www.scd.sk