Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery
Písmový systém Diery

Písmový systém Diery

Michal Tornyai- hlavný autor

Písmový systém Diery bol na mieru vytvorený pre sériu publikácií o priemyselnej architektúre a pamiatkach, ktoré vydáva združenie Čierne diery. Systém Diery je súčasná interpretácia geometricky konštruovaných „priemyselných“ písiem z prelomu 19. a 20. storočia. Nakreslené sú štyri hraničné rezy (Vertical, Horizontal, Light a Bold), medzi ktorými sú generované ostatné rezy systému. Písmo má tri základné typy kontrastu: vertikálny kontrast, nízky kontrast a horizontálny kontrast. Zmeny kontrastu a tmavosti sú prítomné len na alfanumerických znakoch. Všetky nealfabetické znaky (diakritika, interpunkcia, symboly, atď.) majú konštantný kontrast a tmavosť v celej škále rezov. Písmový systém Diery obsahuje viacero sád alternatívnych znakov, ktoré rozširujú škálu jeho použitia.

Klient:
Čierne diery, o. z.
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn