Drevo, dizajn a tradícia

Vydavateľstvo
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, 2012

Publikácia vznikla ako výsledok mnohých teoretických úvah a praktických skúseností autora, známeho slovenského dizajnéra a pedagóga. Nie je však ani technologickou príručkou, ani obrázkovou knihou o dizajne alebo tradičných drevených výrobkoch. Je o spájaní dreva, súčasného dizajnu a tradície. Autor v nej integruje „skúsenosti získané dlhoročnou prácou s drevom, štúdiom a výučbou dizajnu na viacerých školách, vzťah k starým dreveným úžitkovým predmetom a tradičným remeslám“.