Newsletter

Dielo dizajnu

Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.
Klára Prešnajderová, Simona Bérešová, Sonia de Puineuf (eds.): ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu a Slovart 2021, 433 s.

Publikácia ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939

Publikácia predstavuje prvú verejnú výtvarnú školu na Slovensku, svojho času nazývanú aj bratislavský Bauhaus. Grafický dizajn knihy vytvorila Mária Rojko. Vo svojom návrhu vychádzala z autentických dokumentov Školy umeleckých remesiel a ich estetiky v štýle novej typografie.

Prejsť na dielo dizajnu

Osobnosti dizajnu

Jozef Cincík

Jozef Cincík vyštudoval právo na Karlovej univerzite v Prahe a filozofiu a dejiny umenia v Univerzite Komenského v Bratislave. Popri štúdiu na UK začal pracovať v Matici slovenskej, kde sa v roku 1940 stal tajomníkom. V roku 1942 sa podieľal na založení a vybudovaní tlačiarne Neografia v Martine, kde aj viedol práce na slovenských bankovkách, ktoré sa tam tlačili. Od roku 1946 žil v USA, kde pôsobil ako pedagóg a v Public Library v Clevelande. V USA zomrel v roku 1992. Počas pôsobenia na Slovensku v Matici slovenskej typograficky riešil edície Ľudová knižnica, Knižnica výtvarného umenia a Náčrtníky výtvarných umelcov. Spolu s grafikom Jozefom Vlčkom sa podieľali na výtvarnej pobode slovenských známok, ktoré tlačili v tlačiarni Neografia v Martine. Zdroj: Ľubomír Longauer a kol.: Typografia a dizajn písma na Slovensku (Začalo sa to Cyrilom a Metodom), Slovart – VŠVU, Bratislava 2017. Fotografia: výskum Ľubomíra Longauera do publikácie Modernosť tradície – úžitková grafika po roku 1918 (Slovart, Bratislava, 2011), fotografia z časopisu Slovensko

Prejsť na profilPrejsť na profil

Designum

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2023 obálka

Designum 1/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na archív