Poličky, stoličky a vázičky

Poličky, stoličky a vázičky

Výstava
13. júna 2019 – 17. júla 2019

Výstava je samostatnou prehliadkou významného nábytkového dizajnéra Ivana Čobeja, ktorý si pozval ako hosťa rovnako známeho sklárskeho dizajnéra Patrika Illa. Obaja pracujú pre priemysel, Čobej pre nábytkársku firmu Brik, a.s., Kremnica a Illo predovšetkým pre svetoznámeho výrobcu nápojového skla Rona, a.s., Lednické Rovne. Obaja majú vo svojej disciplíne nezastupiteľné miesto a svojou dlhoročnou a vytrvalou prácou prispeli k rozvoju nábytkárskeho a sklárskeho dizajnu na Slovensku. Je ťažké, vlastne nemožné, oddeliť dizajnérsku tvorbu Ivana Čobeja od nábytkárskej firmy Brik. Od jej vzniku je s ňou osobne, ale hlavne profesionálne, spojený dodnes. Ako sám hovorí: „Pre našu generáciu bola vlastná firma a podnikanie veľkou výzvou, a tak som začal s partiou kamarátov od nuly tvoriť dizajnovú značku Brik. Nábytok a interiér bol pre nás priestorom pre tvorbu, sebarealizáciou aj živobytím.“ Výstava je zameraná na jeho navrhovanie nábytku pre firmu Brik, a.s., ktorému sa venuje od roku 1994. Firma sa stala úspešnou práve vďaka špecifickému rukopisu jej dizajnéra a aj preto pôsobí na trhu už nepretržite dvadsaťšesť rokov. Výstava chce ukázať okrem vývoja dizajnu nábytku aj proces jeho navrhovania – od jednoduchých kresieb až po modelovanie a vizualizácie v počítačových programoch. Okrem poličiek – knižníc, stoličiek, stolov a obľúbených Čobejových komod sú vystavené aj kresby a fotografie. Nábytok z prvej kolekcie Ferdinand, ktorý pred 23 rokmi predznamenal úspech firmy, je tiež súčasťou expozície. Táto kolekcia nemala v polovici 90. rokov na slovenskom trhu obdobu a u ľudí vyvolala obrovský záujem. Sila dizajnu so správnym načasovaním naštartovala nielen Brik, ale aj konkurenciu, ktorá spoluvytvárala novú tvár slovenského nábytkárskeho dizajnu. Trojuholníkovú skrinku – nábytkový šperk s odozvou na postmodernu, ktorá je v súčasnosti zbierkovým predmetom SMD, navrhol Ivan Čobej ako prvý prototyp pre Brik v roku 1994. Stelesňovala výtvarné, ale aj technické nároky a schopnosti novovznikajúcej firmy. Je to autorský príspevok do sériovej výroby. Veľmi rýchlo si však uvedomili, že výroba je veľmi náročná na detail, a teda ekonomicky nevýhodná. Výstava je zároveň cenou pre autora, ktorú mu udelilo Slovenské centrum dizajnu na prehliadke Fórum dizajnu 2016. Fórum je už viac ako 20 rokov súčasťou veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre. Ivan Čobej cenu získal za svoju nábytkársku tvorbu, a tiež ako jeden zo zakladateľov tejto výstavnej tradície. Hosť Ivana Čobeja na výstave Poličky, stoličky a vázičky je sklársky dizajnér Patrik Illo. Sklenené objekty a nádoby Patrika Illa sprevádzajú Čobejov nábytok už niekoľko rokov na rôznych výstavách a sú jeho súčasťou aj v predajniach Brik. Illo prezentuje najmä svoju autorskú sklársku tvorbu inštalovanú priamo na nábytkových objektoch. Navrhuje však aj nápojové sklo pre strojovú, ale aj ručnú výrobu, hlavne pre slovenskú skláreň Rona, a.s., kde pôsobil dlhé roky aj ako interný dizajnér. Popri dizajnérskej práci využíva krásu skla aj vo svojej experimentálnej tvorbe. Ako sám hovorí: „Kreativita a funkčnosť musia byť v súlade. Ako dizajnér funkčnosť plne akceptujem, ako umelec ju negujem – v záujme rozbitia zabehnutého schematického vnímania vecí.“ Obe polohy z posledných troch rokov sú prezentované na výstave.

Kurátor: Katarína Hubová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00