Jaroslav Polanecký

Autor

Jaroslav Polanecký je historik a teoretik so zameraním na úžitkové umenie, dizajn, sklárstvo a umeleckú edukáciu. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobí na Fakulte umenia a dizajnu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zaoberá sa tiež kurátorskou činnosťou a organizáciou sklárskych súťaží a sympózií. Okrem článkov v českých a zahraničných odborných časopisoch je autorom/spoluautorom odborných štúdií a publikácií zameraných na dizajn a umeleckopriemyselné vzdelávanie.

Publikácie

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie