Prvý jubilejný Designum 1/2024 je na ceste k vám, tentokrát aj s darčekom!

Editoriál

Designum oslavuje v tomto roku 30. výročie svojho pôsobenia. Jubileum bude pripomínať nielen slávnostnejšie znázornenie loga v podobe malého d na obálkach jednotlivých čísiel, ale napríklad aj výstavou v Galérii dizajnu Satelit v Bratislave, ktorá mapuje jeho dlhodobú existenciu v premenách času. Ako aj napovedá výstava v dizajnérskom riešení Matúša Lelovského, na tvorbe jeho vizuálnych koncepcií počas tridsiatich rokov sa vystriedala takmer stovka grafických dizajnérov a dizajnérok. Obsah spoluvytváralo niekoľko desiatok domácich aj zahraničných prispievateľov a prispievateliek. Menili sa aj redaktorské tímy, svojím kreatívnym prístupom umožnili grafickým dizajnérom meniť vizuálnu podobu, ale predovšetkým obsiahnuť čo najširšie spektrum aktuálnych tém, cenných informácií z oblasti dizajnu a príbuzných disciplín, na ktoré budeme môcť nadväzovať aj naďalej.

Hoci na prvotné upútanie oka je dôležitá nápaditá vizuálna identita, udržať pozornosť čitateľov prostredníctvom obsahu predstavuje pri tvorbe časopisu zásadný, nie však jednoducho dosiahnuteľný a udržateľný cieľ. O ten sa neustále snažili jeho šéfredaktorky – Adriena Pekárová, Ľubica Fábri, Ľubica Hustá, Ľubica Pavlovičová, Jana Oravcová a redaktorky – Mária Riháková, Michaela Demovičová, Viktória Krivošíková, Monika Briestenská, Monika Schönová, Jana Oravcová, Andrea Kopernická, Silvia Lutherová, Lucia Gavulová, Ľubica Pavlovičová, Zuzana Šidlíková, ktoré sa krok za krokom snažili vytvárať čo najkomplexnejší obraz o dizajne na Slovensku. Prvou vedúcou redaktorkou bola Adriena Pekárová, ktorá v rozhovore pre Designum 2/2011 konštatovala: „Designum (…) považujem za dôležité médium pre poznanie nášho domáceho vývoja dizajnu a myslení o dizajne. Len možnosť publikovať a znášať názory odbornej verejnosti môže pomôcť začínajúcim autorom, aby vyrástli. Dôležitá je však motivačná práca redakcie a vyhľadávanie spätnej väzby, ktorá stavia výzvy.“ Okrem spomenutého je v súčasnosti pre nás motivujúce aj hľadanie rozmanitých ciest komunikácie s čitateľmi, ktorí sú pre našu prácu rovnako dôležití. To, že ich z roka na rok pribúda, je pre nás príjemným zadosťučinením a zároveň veľkým záväzkom.

Prvé číslo jubilejného ročníka je zložené zo širokej škály článkov zo súčasnosti, histórie aj budúcnosti oblasti dizajnu. V časti Aktuálne sa dvoma textami vraciame k oceneniam v Národnej cene za dizajn 2023 – Produktový dizajn. Lívia Rášová sa zhovára s Jurajom Strakom, laureátom Ceny pre osobnosti dizajnu 2023 – Etablovaný dizajnér, a Maroš Schmidt hodnotí auto Rodster od firmy Patak Motors. Ďalšie dva nasledujúce príspevky reflektujú projekty zamerané na dizajnérske riešenia s perspektívou do budúcnosti – Michala Lipková na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej vysokej školy technickej a Katarína Hubová v ateliéri Transport dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Eva Jančuráková v profilovom rozhovore predstavuje Andreja Haščáka a jeho plagátovú tvorbu. Simona Janišová prináša v rubrike Múzejne správu o výstave, ktorá sa konala pri príležitosti jubilea keramičky a pedagogičky Ivice Vidrovej. Histórii československého sklárskeho dizajnu rokov 1948 – 1989 sa venuje v rubrike Retrospektívne článok Jaroslava Polanského. Zameriava sa na výsledky kolektívneho výskumu sklárskeho priemyslu ako jedného z najkreatívnejších prostredí, v ktorom sa uplatnili desiatky vynikajúcich dizajnérov, výtvarných umelcov, sklárov a technológov. Do časti Teoreticky sme zaradili príspevok Jana Michla, ktorý sa na pozadí modernistického kánonu kriticky zamýšľa nad ne/komunikáciou diel vo verejnom priestore so širokým publikom. V tomto čísle prezentujeme v nadpisoch písma Urbaniq, Daisy a Monotile od Terezy Umlaufovej.

Milé čitateľky, milí čitatelia, pripravili sme pre Vás malý darček v podobe zápisníka, ktorý graficky navrhol Matúš Buranovský. Veríme, že sa stane užitočným sprievodcom Vašich každodenných činností a pripomienkou jubilea časopisu Designum.

Jana Oravcová

Obsah Designum 1/2024

Editoriál / Jana Oravcová
Juraj Straka. Naplnením zmyslu tvorby je dostať dezén do bežného života / Lívia Rášová
Rodster od Patak Motors / Maroš Schmidt
Andrej Haščák. Plagát ako médium sebavyjadrenia / Eva Jenčuráková
Dizajnérsky výskum na priesečníku disciplín / Michala Lipková
Na križovatke / k výstave Analog vs. Digital / Katarína Hubová
V zlatom meste Ivice Vidrovej / Simona Janišová
Dizajn československého skla v rokoch 1948 – 1989 / Jaroslav Polanecký
Proti galerijnému umeniu vo verejnom priestore: polemika / Jan Michl
Písma čísla/ Tereza Umlaufová
Summary / Katarína Kasalová

Súvisiace diela

PatakRodster

Andrej Hulala
Plagát – Bauhaus 100

Plagát – Bauhaus 100

Andrej Haščák

Rainbow

Juraj Straka
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Designum 1/2024

Designum 1/2024

Slovenské centrum dizajnu

Designum 4/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2023 – obálka časopisu

Designum 3/2023

Slovenské centrum dizajnu
Designum 2/2023

Designum 2/2023

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie