Marika Raček / 15 rokov so sklom

Výstava
7. septembra 2023 – 16. novembra 2023

Vernisáž: 6. september, 17:00

Tohtoročná porotkyňa Národnej ceny za dizajn predstaví svoju tvorbu v Galérii dizajnu Satelit.

Marika Raček je sklárska výtvarníčka a dizajnérka úžitkového skla, už 15 rokov sa súčasne venuje obom týmto oblastiam. Na svoj osobitý rukopis upozornila  prvou výstavou v roku 2011 (Galéria Nova), keď predstavila autorskú kolekciu nádob, v ktorých sa prejavil jej záujem o dekor ako nadčasový výtvarný jazyk. Používanie dekoru realizovaného rôznymi sklárskymi technikami sa stal oporným bodom jej  dizajnu aj ojedinelej autorskej tvorby. Súčasná výstava v Galérii Satelit predstavuje výber z realizovaných návrhov úžitkového skla, jej rozsiahlu autorskú tvorbu dokumentujú vázy, nádoby a objekty. Časť výstavy je venovaná aj prezentácii výsledkov techniky diaryt.

Marika Raček už bezprostredne po skončení vysokoškolského štúdia získala možnosť pracovať v sklárni Rona v Lednických Rovniach ako grafička a dizajnérka so zameraním na dekorácie úžitkového skla. Bola to pre ňu výborná príležitosť spoznať zblízka techniky ručného dekorovania, ktoré sa v sklárni cizelovali a vyvíjali už od konca 19. storočia. V technologickej výbave sklárne Rona zostali tradičné, dnes už historické spôsoby, ako sú leptanie kresby vytvorenej pantografom, strojové brúsenie, diaryt, sieťotlač, maľba a striekanie farbou. Navrhla desiatky dekorov pre strojovú aj ručnú výrobu skla, ktoré sa realizujú s rôznymi dekoračnými technikami. Za najvyužiteľnejšiu pre svoj spôsob realizácie dekoru považuje diaryt, ktorý podľa nej dokáže verne vyjadriť charakter návrhu a reprodukovať aj nuansy ručnej kresby. V spektre námetov, ktoré spracováva, sú najpočetnejšie florálne motívy z reálneho sveta rastlín aj aktualizácie historických dekorov, ale zaujímavo pretvára aj geometrické motívy z všednej skutočnosti, rovnako využíva aj klasické dekorovanie jednoduchou linkou či farbou. Ako dizajnérka navrhuje dekory na nápojové sklo, ktorých autorkou dizajnu je ona sama, ale aj  iní dizajnéri, ktorí pracujú pre Ronu.

Medzi jej prácami z niekoľkých posledných rokov je zrejmá línia narúšania dutej formy prerezávaním a posunom segmentov. Vázy takto vytvorené si uchovali funkčnosť. Ďalšie pokračovanie tohto konceptu je v súbore objektov, ktoré vznikli otváraním a rozložením dutiny-nádoby do plochy. Ich úžitkovosť už nie je dôležitá, dekor nasleduje línie tvaru a dopovedá o zámere celku, naznačuje tendenciu k úspornosti a grafickému vyzneniu.

Marika Raček (1980)
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení sklárske výtvarníctvo (200 – 2007). Od roku 2008 pracovala ako grafička a dizajnérka v sklárni Rona, a. s., v Lednických Rovniach, striedavo ako interná a externá dizajnérka.
V roku 2009 získala Cenu Rona. Vystavovala samostatne v Galérii Nova (2011, 2014) a na kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných sklárskych sympózií v Rone.

Kurátorka a autorka výstavy: Adriena Pekárová

Grafický dizajn a architektonické riešenie výstavy: Peter Liška
Produkcia výstavy a kontakt pre médiá:
Gabriela Rybáriková

S podporou: Ministerstvo kultúry SR
Generálny reklamný partner SCD:
J&T Banka
Hlavný mediálny partner SCD:
Designum
Hlavný partner SCD:
Antalis
Mediálny partner SCD:
Citylife
Partneri výstavy: ALLPARTNERS s.r.o., JAM tech

Organizátori
Galéria dizajnu Satelit
Slovenské centrum dizajnu

Kontakt: Gabriela Rybáriková, +421 918 110 247, satelit@scd.sk

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Ďalšie osobnosti dizajnu
Skip to content