Mária Račeková

SK

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, odbor sklárske výtvarníctvo v roku 2008. Profesionálnu dráhu začala na poste internej dizajnérky a grafičky v sklárni Rona v Lednických Rovniach. Tu striedavo pôsobila ako interný a externý dizajnér do roku 2022. Jej zameraním je hlavne dekor, ale aj tvorba dizajnu ručnej a strojovej výroby. V súčasnosti sa venuje budovaniu svojej značky Marika Raček a pracuje ako freelancer.

Svoje práce vystavovala na kolektívnych výstavách už od rokov štúdia, prvú samostatnú výstavu usporiadala v roku 2009, keď sa stala finalistkou ocenenia galérie Nova, zameranou na prezentáciu slovenských sklárskych umelcov. Svoje veci predstavila na samostatných aj kolektívnych výstavách (Slovensko, Rakúsko, Libanon..) a aj na sklárskych sympóziách v Novom Bore a v Lednických Rovniach.

Mária graduated from the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Studio of Glass in 2008. She had started her career as an internal designer and graphic designer in the Rona glass factory in Lednické Rovne, where she worked as an internal and external designer until 2022. She focuses mainly on decorative design, but is also interested in designing for both handmade and machine production. Currently, she is busy building her brand Marina Raček, and works as a freelancer.

She has showcased her works in collective exhibitions since her studies, and held her first individual exhibition in 2009, when she became a finalist of the Nova Gallery Award, dedicated to the presentation of Slovak glassmakers. She has introduced her works at individual and collective exhibitions (Slovakia, Austria, Lebanon, etc.) and at glassmakers’ symposiums in Nový Bor and Lednické Rovne.

Viac o ncd
Skip to content