Digitalizácia technologických procesov v dizajne II. – dizajn

Klemens Rossnagel
Stanislav Stankoci
Vydavateľstvo
Vysoká škola výtvarných umení, 2015

Obsah časti Dizajn: Digitalizácia technologických proseov v dizajne (digitalizácia z perspektívy dizajnu automobilov); Digitálne, a predsa ľudsky; Digitalizácia technologických proseov v dizajne. Zborník má jeden obal s tromi voľnými zošitmi.: Textil; Dizajn; Vizuálna komunikácia (každý zošit má svoje prírastkové číslo). Konferencia Digitalizácia technologických procesov v dizajne II. sa konala 15. mája 2015 v priestoroch SATELIT, galérie Slovenského centra dizajnu.

Viac o dizajnéroch v publikácii