Sylvia Jokelová

Focus
designer

Maturovala na ŠÚV v Kremnici (1988 – 1992) na odbore Reštaurovanie štukovej výzdoby. Ďalej pokračovala na štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1992 – 1998) odbor Kov a šperk u doc. Antona Cepku a prof. Karola Weisslechnera, akad. arch. Hneď po ukončení štúdia (1999 – 2009 ) sa stala asistentkou na oddelení Produkt design na VŠVU.

Od roku 2009 tu pôsobila ako odborná asistentka a neskôr ako docentka na Katedre dizajnu, v súčasnosti je prorektorkou pre grantovú a projektovú činnosť (od roku 2015). Jej tvorbu, či v oblasti dizajnu alebo šperku sprevádza experiment. Je buď v myšlienkovej rovine, alebo v materiálovej, formálne, ale aj technologickej. Keď problém analyzuje, vie odkryť z neho to podstatné a transformovať to do objektu – dizajnu v jednoduchej forme, ale s jasným posolstvom. Nie je podstatné, či ide o dizajnérsky produkt, alebo výtvarný objekt, – podstatné je, akým spôsobom narába so zhmotnením idey. Prvoradá je pre ňu myšlienka – koncept, mať jasnú predstavu o tom, čo chce urobiť a ako na to.

Jedným z najznámejších projektov je jej Hobby by Frau-Haus (2006). Kolekcia svietidiel ponúkaná ako polotovar z plastu, ktorý si môže majiteľ dotvoriť – vyšiť – podľa vlastnej predstavy. Zámerne spochybňuje autorstvo. Frau-Haus má aj zvukomalebne prípomínať Bau-haus – je to ironizujúci názov pre kolekciu, ktorá spochybňuje existenciu dokonalých funkčných produktov, symbolických práve pre nemeckú funkcionalistickú školu Bauhaus. Ďalším projektom sú dekoratívno-funkčné predmety tiež z plastu – polička na knihy, podnos, stojan na časopisy, v žiariacej bielej nazvané „Clean solutions – Čisté riešenia“, ktoré vznikli z umývateľného plastu, čo vyhovovalo autorke, aby mohla jasne ironizovať prehnanú čistotu v domácnostiach podporovanú intenzívnou reklamou.

Venuje sa aj novým digitálnym technológiám. Bola jednou z organizátoriek predajnej akcie pod názvom Čerstvý dizajn na trhu, na trhovisku Miletičova a neskôr spoluorganizátorkou projektu Čerstvý dizajn – predajnej galérie v priestoroch galérie Medium VŠVU v Bratislave. Spolu s Ľubicou Hustou zakladala Dizajn víkend (2009), je aj spoluzakladateľkou štúdia trivjednom (2011) spoločne so Silviou Lovásovou a Ľubicou Segečovou. Napísala skriptá Dejiny šperku od priemyselnej revolúcie po súčasnosť (AFAD PRESS, 2005). Za svoju tvorbu získala niekoľko ocenení.

Katarína Hubová

Skip to content