Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis
Morphosis

Morphosis

Richard Seneši- hlavný autor

Unikátny interiérový objekt – svietidlo Morphosis od material basic vzniklo ako experiment s inovatívnou autorskou technikou, ktorá prekračuje zaužívané dizajnérske i remeselné postupy. Ide o ohýbanie priečnych rezov topoľového masívu do jedinečných tvarov, z ktorých možno vyskladať objekty na nespočet spôsobov. Drevo topoľa sa vyznačuje problematickými mechanickými vlastnosťami, kvôli ktorým je jeho využitie v dizajne limitované. Autorská technika tvorivo využíva potenciál prirodzených kvalít topoľa a umožňuje materiálu vyniknúť v jeho autentickej podobe, čím ponúka alternatívu voči štandardizovanej produkcii nábytku a interiérových doplnkov. Vývoj techniky má širší kontext výskumu udržateľného zhodnotenia mestských stromov v dizajnérskej produkcii.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola