material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624
material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624

material basic konferenčný stolík N 48.1355826, E 17.1053624

Richard Seneši- hlavný autor

Konferenčný stolík material basic N 48.1355826, E 17.1053624 je vytvorený z topoľa deltolistého zo Sadu Janka Kráľa v Bratislave. Tak ako u všetkých funkčných objektov material basic aj u stolíka je dôležité, že je vytvorený z konkrétneho stromu, vyrúbaného kvôli výstavbe, alebo zničeného kalamitou a k miestu jeho pôvodu odkazujú vyrazené gps súradnice. Koncept material basic tvorí podstatnú súčasť hodnoty každého kusu a robí ho jedinečným v porovnaní s inými interiérovými predmetmi. Človek získava predmet s minulosťou, „živý“ materiál s vlastným osudom. Cieľom material basic je podnecovať v ľuďoch uvažovanie nad hodnotou svojho bezprostredného životného prostredia. Bratislava v súčasnosti zažíva nebývalý, systematický výrub dospelých a mnohokrát zdravých stromov, často motivovaný necitlivou výstavbou. Produkty material basic sú preto formou „materiálového aktivizmu“, prostriedkom apelu voči neúcte k živej podstate stromu a identite prostredia. Každý nový majiteľ produktu sa môže na základe gps súradníc vybrať na miesto, kde strom rástol a pochopí (alebo aj nie) dôvod, prečo bol vyrúbaný. Hoci nie je v možnostiach jednotlivcov zastaviť túto masívnu likvidáciu stromov, material basic sa snaží predĺžiť ich existenciu v produktoch, ktoré môžu ďalej „žiť“ v súkromnom aj verejnom priestore. Konferenčný stolík rozvíja estetiku material basic od elementárnych foriem k zložitejším, vychádzajúcim z pôvodnej proporcie daného kusu stromu, napr. čo sa týka špecifickosti rastu. Každý objekt je vyrobený z jedného kompaktného kusu masívu, ktorý necháva materiál vyznieť v jeho prirodzenej podobe. Stolík spája viacero funkcií, môže slúžiť na servírovanie a ako odkladací priestor a vďaka svojim skoseným formám aj na opretie nôh pri pohodlnom sedení. Multifunkčnosť je charakteristickou vlastnosťou produktov material basic.

Výrobca:
material basic s. r. o.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Morphosis

Morphosis

Richard Seneši
Prejsť na diela