cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear
cp! eyewear

cp! eyewear

Vlasta Kubušová- hlavný autor
Miroslav Král- spoluautor

Crafting plastics! studio je interdisciplinárny projekt, ktorý sa zameriava na výskum v udržateľných materiálov (bioplastov) a ich integrácie do produktov nášho denného života. V rámci projektu úzko spolupracujeme s vedcami z STU Bratislava a TU Berlín a snažíme sa nájsť spoločné priesečníky práce dizajnéra a vedca, ktoré dokážu priniesť riešenia tu a teraz. Experimentujeme, spolupracujeme a produkujeme s ohľadom na celý životný cyklus produktu – od jeho pôvodu, vo forme nekultivovanej hmoty – cez finálny produkt až po jeho nevyhnutný rozpad. Našim proof-of-concept produktom sú ready-to-wear objekty – okuliare, navrhnuté pre užívateľov, ktorí sa neboja skúšať nekonvenčné riešenia a prekonávať zaužívané návyky vo vzťahu k chemicky vytvoreným materiálom. Práca s krehkými bioplastami, ktoré sa snažia nahradiť takmer úplne všetky jednorazové produkty a obaloviny, nám predostrela ideu preskúmať ich trvácnosť. Potrebujeme v súčasnosti materiály, ktoré sú natoľko rezistentné, že nás nevyhnutne prežijú? Nie je práve relevantné konfrontovať súčasný spotrebiteľský diskurz produktami a materiálmi, ktoré vydržia presne tak dlho, koľko ich potrebujeme využívať, resp. skutočne využívame? Úzka spolupráca s materiálovými vedcami nám dovoľuje hľadať udržateľné riešenia v rámci globálneho aj lokálneho kontextu. Na prvý pohľad nevýhodné vlastnosti materiálu, (napr. nízku teplotu topenia), sa snažíme využívať ich v rámci našich spracovateľských ,crafty‘ postupoch. Tým navrhujeme riešenia, s ktorými bude možné plasty v budúcnosti manipulovať bez nevyhnutnej prítomnosti industriálnych strojov. Počas našich workshopov, si participant dokáže DIY technikami vyrobiť napríklad vlastný rám okuliarov a vytvoriť si nový vzťah k materiálu, ktorý už dlho nie je vnímaný ako niečo hodnotné. Hľadanie životnosti a limitov inovatívnych materiálov nám tiež umožnilo spoluvytvoriť materiál, ktorý bude onedlho možné využívať aj industriálnym spôsobom – napríklad metódou vstrekovania, či v 3D tlači.

Dizajnérske štúdio:
crafting plastics! studio
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou
Hodnotenie:
Národná cena za produktový dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Sensbiom 2

Vlasta Kubušová
LAIA MOGAS SOLDEVILA
Miroslav Král
Martina Bajteková
Abby Weinstein
Soňa Otiepková
Štefan Nosko
Shivanni Chvala
Lukáš Gál
MODULO - Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

MODULO – Inovatívne aplikácie uhlíkových nanomateriálov

Michala Lipková
Vlasta Kubušová
Ivana Palušová
Jana Vlčková
Marian Vojs
Breathe In / Breathe Out

Breathe In / Breathe Out

Vlasta Kubušová
Moritz Maria Karl
Miroslav Král
Prejsť na diela