Agnieszka Jacobson-Cielecka

PL

Agnieszka Jacobson-Cielecka je kurátorka dizajnu a kritička s ukončeným vzdelaním v oblasti maľby. Pracuje ako žurnalistka a štylistka. Je zakladajúcou šéfredaktorkou poľského vydania Elle Decoration. Túto pozíciu zastáva v časopise už sedem rokov. Je bývalou umeleckou riaditeľkou Łódź Design Festival a spolutvorkyňa School of Form, kde v súčasnosti pôsobí ako umelecká riaditeľka a lektorka.

Medzi najvýznamnejšie výstavné projekty patria: Common Roots. Design Map of Central Europe. (Design Museum Holon, Izrael), Unpolished, Polished Up, Moderna (spolu s Pawłom Grobelnym), Polska Folk, Materia Prima, Side effects (fotografie Kacpera Kowalskeho).

Viac o ncd