Gabriela Rybáriková

Gabriela Rybáriková

Autor

Od januára 2020 pôsobí ako vedúca Oddelenia produkcie a programov pre verejnosť v Slovenskom centre dizajnu, pričom jej hlavnou pracovnou náplňou sa stali aktivity Galérie dizajnu Satelit. V rokoch 2018 – 2019 v SCD pracovala ako externá lektorka animačných programov Deti vo forme, je spoluautorkou viacerých detských sprievodcov k výstavám. Vyštudovala Pedagogiku výtvarného umenia v Trnave.

Foto: Adam Šakový