Barbora Káňová

Autor

Vyštudovala dejiny výtvarného umenia (2016) a muzeológiu (2018) na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako študentka absolvovala stáž vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, na Pamiatkovom úrade SR a v Múzeu mesta Bratislavy. Aktuálne pracuje v Slovenskom centre dizajnu ako Informačná špecialistka na Oddelení dokumentácie a informačných služieb. Vo voľnom čase rada behá po horách, tvorí a zdokonaľuje sa v grafickom dizajne.

Foto: Adam Šakový