Barbora Lenďáková

Autor

Barbora vyštudovala dejiny výtvarného umenia (2016) a muzeológiu (2018) na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako študentka absolvovala stáž vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, na Pamiatkovom úrade SR a v Múzeu mesta Bratislavy. Od augusta 2019 pracuje v Slovenskom centre dizajnu ako Informačná špecialistka na Oddelení dokumentácie a informačných služieb a od 2022 má na starosti aj PR Národnej ceny za dizajn.

Foto: Adam Šakový