Zuzana Böhmerová

Zuzana Böhmerová

Autor

Študovala kulturológiu so zameraním na teóriu a manažment kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a kultúrnu a sociálnu antropológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Počas štúdií sa stala laureátkou ceny Dar roka v oblasti filantropie (2001) a získala Cenu rektora UK (2002). S menšími pracovnými prestávkami (Nadácia Intenda, MČ Staré mesto – odd. kultúry) pôsobila v rokoch 2003 – 2009 v Galérii mesta Bratislavy ako asistentka maľby, grafiky a plastiky, neskôr ako manažér galérie (PR, fundraising). Po rodičovskej dovolenke v roku 2012 začala svoje pôsobenie v Tatra banke ako manažér Nadácie Tatra banky a strategického sponzoringu, kde pôsobila do roku 2019. Pod jej kompetencie spadala okrem grantových programov aj oblasť CSR, rovnako tak projekty ako Cena Nadácie Tatra banky za umenie, prednášky držiteľov Nobelovej a Pulitzerovej ceny či iných svetových ekonómov, taktiež rôzne iné spolupráce v oblasti umenia, dizajnu a vzdelávania. Krátko pôsobila v Kunsthalle Bratislava na pozícii PR a fundraising manažér (2019) a následne ako kreatívna riaditeľka Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (2020). Od roku 2021 pôsobí v SCD ako koordinátorka fundraisingu a rozvoja spolupráce a od roku 2022 aj ako koordinátorka Národnej ceny za dizajn.

Je držiteľkou ocenenia Najkrajšia kniha roka a spoluautorkou publikácie Slovenská grafika 20. storočia (2008), laurétkou časopisu Pamiatky a múzeá (2009).

Foto: Adam Šakový