Designum 6/2008

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2008

Online: Designum 6/2008

Dirk Wynants – Dizajn je o vylepšovaní sveta / Ľuba Pavlovičová
Pocta príboru / Silvia Klimáčková
GD2D + PD3D, Fresh Air by PureAustrianDesign / redakcia
Turín / Adriena Pekárová, Mária Nepšiská
Bio 21 v Ľubľane / Margita Michlíková
Martin Hrča / Mária Nepšinská
Made in London / Mária Štraneková
Svietidlá Václava Ciglera / Sabina Jankovičová
Starý začiatok – nový koniec / Tibor Uhrín
Za oponou / Ľuba Pavlovičová
Bienále Logo Banská Bystrica / Ľuba Pavlovičová
Slovart / redakcia
Prečo je umenie a kultúra prosperujúci obchod / Jeff rey Meulman
Dizajn a jeho autorskoprávna ochrana / Jana Vozárová
Podujatia, výstavy, súťaže / redakcia
Projekt Pokrok / redakcia

Viac o dizajnéroch v publikácii
Martin Hrča
Články v čísle