Designum 2/2010

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2010

Online: Designum 2/2010

Potreby reálne a potreby ideálne: Prečo je dôležité založiť zbierkovú inštitúciu pre dizajn? / Katarína Hubová, Ľubomír Longauer, Mária Rišková
Anketa k téme umeleckopriemyselného múzea / redakcia
Umeleckopriemyselné múzeum na Slovensku v roku 1928 / Zuzana Šidlíková
K niektorým problémom umeleckého priemyslu / Václav Kautman
Dokumentácia užitého umenia v múzeách / Marta Janovíčková
Úžitkové umenie, umelecký priemysel a dizajn v zbierkach inštitúcií / Vladimíra Büngerová
Múzeá v Európe – krátky exkurz / Ľubica Pavlovičová
O zbierkach, ľuďoch a dobrom vkuse: príbeh Umeleckopriemyselného múzea v Prahe / Lucie Zadražilová
Pochopená kultúra a kultúrnosť. Múzeum umenie Olomouc / Mária Rišková
Danskplakatmuseum v novom a svojom / Dušan Junek
Múzeum v Ľubľane má už takmer štyridsať rokov / Špela Šubic
Múzeá na internete / Soňa Houšková
Škola ako stredobod myslenia a tvorby. Časť 2 / Iva Mojžišová
Revitalizácia technických pamiatok – prioritná úloha dnešných dní na zachovanie priemyselného dedičstva / Darina Lobodová
Podujatia, výstavy, súťaže / redakcia
School as the midpoint of thought and creation / preklad Matej Gyárfáš

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle