Designum 1/2020

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Online: Designum 1/2020

V časti Aktuálne prinášame niekoľko rozhovorov. Lenore Jurkyová pripravila rozhovor s textilnou dizajnérkou Zuzanou Zmatekovou, ktorá v Národnej cene za dizajn 2019 – Produktový dizajn získala za projekt ConTEXt, špeciálnu Cenu poroty. Nositeľom niekoľkých ocenení v Národnej cene za dizajn je aj Martin Mistrík, s ktorým sa o jeho grafickom štúdiu ZELENÁ LÚKA rozprávala Gabriela Ondrišáková. O zodpovednosti textilného dizajnéra a projekte Zero Impact je rozhovor Ľubice Pavlovičovej so Zuzanou Šebekovou. Lech Majewski je profesor na Akadémii umení vo Varšave, kde vedie Katedru grafického dizajnu. Pri príležitosti jeho výstavy Hlava v obraze v Poľskom inštitúte v Bratislave s ním viedol dialóg Robert Paršo. Ľudmila Fintorová bola jednou z prvých autoriek, ktorá vytvorila interaktívnu hračku z textilu. Jej autorskú tvorbu približuje Katarína Hubová v rubrike Múzejne. V minulom roku sme si pripomenuli 150. výročie narodenia a 55. výročie úmrtia významného slovenského staviteľa a architekta Michala Milana Harminca. Ako autora troch budov slovenských múzeí ho predstavuje v príspevku časti Retrospektívne Jana Pohaničová. Do záverečnej časti Teoreticky sme zaradili dva texty: Miroslav Chovan sa zamýšľa nad tým, čo všetko musí predchádzať tomu, aby sme sa začali správať zodpovedne k nášmu životnému prostrediu a čím všetkým môžeme prispieť k zmene. Tibor Antony predstavuje svoj dizajnérsky experiment, nový druh svietidla postavený na symbióze s mikroriasou.

Samuel Čarnoký pokračuje aj v tomto ročníku s prezentovaním napisových písiem. Tento raz svoj koncept postavil na výbere autorov, ktorí spolupracujú s Designumom. Čitatelia sa tak môžu zoznámiť s písmami od Matúša Lelovského a Samuela Čarnokého.

Editoriál / Jana Oravcová
Za hranice tradičného vnímania a chápania textilného dizajnu. Rozhovor so Zuzanou Zmatekovou / Lenore Jurkyová
Zelená lúka Martina Mistríka / Gabriela Ondrišáková
Zero Impact – príspevok k dizajnovaniu budúcnosti / Ľubica Pavlovičová
Možno plagát nezmení svet, ale je dôležitým hlasom / Robert Paršo
Ľudmila Fintorová. Textilné a drevené hračky / Katarína Hubová
Michal Milan Harminc – tvorca troch slovenských múzeí / Jana Pohaničová
Kultúra odpadu / Miroslav Chovan
Využitie mikrorias v kontexte priemyselného dizajnu / Tibor Antony
Písma čísla / Samuel Čarnoký

Viac o dizajnéroch v publikácii
Články v čísle